Geen duaal stelsel in 2015

17-04-2014 Het Algemeen Overleg Stelselwijziging bouwregelgeving op 27 maart bracht de nodige commotie te weeg. Talrijke organisaties en individuen overstelpten de Kamer voorafgaand aan het AO met brieven en mails en ook in de pers werden er massaal standpunten ingenomen. De twee belangrijkste uitkomsten van het Algemeen Overleg: het nieuwe stelsel gaat in 2015 van start voor ‘eenvoudige’ bouwwerken en het duale stelsel is van de baan.

Samengevat kan uit het Algemeen Overleg het volgende worden geconcludeerd:

  • Er komt geen duaal stelsel met keuzevrijheid voor de consument.
  • De Kamer en de minister hebben nadrukkelijk afgesproken dat er geen sprake kan zijn van invoering voordat duidelijk is dat partijen er ook klaar voor zijn

  • Er wordt gestart (vooralsnog gepland in 2015, maar zeker niet op 1 januari) met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. Nadere uitwerking van ‘eenvoudig’ moet nog plaatsvinden, maar denk hierbij aan bedrijfspanden en woningbouw tot maximaal 4 bouwlagen (CC1 uit de Eurocodes)
  • De gemeente controleert na oplevering of alle verplichte informatie ook door de private partijen wordt aangeleverd. Een volledigheidstoets, inclusief een controle op de juiste kwaliteitsborging en een verklaring van de bouwer / borger dan aan de regels is voldaan.
  • Er komt geen verplichte garantie voor alle koopwoningen.

Verder zegde de minister toe – zoals de Kamer hem vroeg – ‘zijn charmes aan te wenden’ om overleg tussen kwartiermakers en ERB te bevorderen over de inpassing van de door ERB bepleite ‘erkende technische oplossingen’ als stroomlijningsmiddel voor de categorie bouwwerken met laag risico. Naar wij hebben begrepen hoeft de minister niet echt in actie te komen, want de eerder al aangekondigde uitnodiging voor dit overleg is daags na het debat verstuurd door het Instituut Bouwkwaliteit (iBK).

Ook reageerde de minister instemmend op een stelling van Albert de Vries, ‘dat het toch niet zo kan zijn, dat iemand van hetzelfde bureau dat een bouwplan ontwerpt, als toetser van dit plan kan fungeren?!’ Ongetwijfeld hoort hier een proportionele benadering bij, maar één van de zwaardere reeds bestaande instrumenten, de BRL5019, staat dit nu wel toe en zal tenminste voor risico-/gevolgklasse 2 (pakweg CC2 volgens de Eurocode-systematiek) moeten worden aangepast. Af en toe verliep het debat vrij wazig, waardoor het ook niet helemaal verwonderlijk is dat bijvoorbeeld Omgevingsweb.nl op onderdelen andere conclusies meldt uit het AO.

Bron: Vereniging BWT Nederland

Bouwregelgeving

Bekijk het webthema Bouwregelgeving voor alles over het actuele Bouwbesluit.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl