Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

16-12-2019 NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Bij de publicatie in 2016 van NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering’ is aangegeven dat de verstekwaarden na 01-01-2020 voor nieuw te bouwen, of geheel te vernieuwen gebouwen, niet langer mogen worden gebruikt.

Herziening NEN 6079

Inmiddels is in 2018 de herziening van NEN 6079+C1:2016 nl gestart en verwacht wordt dat deze begin 2021 is afgerond. Om die reden stelt de normcommissie ‘Brandveiligheid Bouwwerken’ voor om de geldigheid van de verstekwaarden tot aan het moment van publicatie van de nieuwe norm te verlengen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm kunt u contact opnemen met NEN-Klantenservice, telefoon 015 2 690 391, of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm, of over het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met ing. Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl