Geotechnische norm over identificatie en classificatie van grond gepubliceerd

26-03-2019 De normcommissie ‘Geotechniek’ heeft een herziening van de identificatie- en classificatienorm NEN-EN-ISO 14688 uitgebracht. Deze norm bestaat uit twee delen: deel 1 – Identificatie van grond (visuele identificatie in het veld) en deel 2 – Classificatie van grond (testen in het laboratorium). Hierbij gaat het om het identificeren en classificeren van grondmonsters voor geotechnische doeleinden.

NEN-EN-ISO 14688 deel 1 en 2 zijn per 1 januari 2018 verschenen als internationale norm en zijn vervolgens in het Nederlands vertaald en voorzien van een Nederlandse bijlage. Deze normen vervangen NEN-EN-ISO 14688-1 en -2 uit 2002, die ook waren voorzien van een Nederlandse bijlage.Nederlandse bijlage

Aan NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14688-2 is een Nederlandse bijlage toegevoegd, waarin nadere bepalingen over de identificatie en classificatie in Nederland worden gegeven.

De wijze waarop geotechnisch booronderzoek volgens de Wet Basis Registratie Ondergrond moet worden vastgelegd in de BRO-database, is afgestemd op bovengenoemde normen. Nadere informatie over de BRO is te verkrijgen via website: https://www.basisregistratieondergrond.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze documenten: Carloes Pollemans, consultant Constructieve Veiligheid, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 14688-1:2019 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identifica...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 14688-2:2019 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslage...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen neem contact op met Carloes Pollemans, consultant Constructieve Veiligheid.

mb@nen.nl

015 2 690 155

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl