Handreiking Bijna Energie Neutrale Gebouwen

07-03-2016 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de ‘Handreiking BENG’ ontwikkeld. Het is een voorlopig stappenplan voor de berekening van indicatoren.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) op basis van de huidige methode NEN 7120. Met de handreiking kunt u de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen vertalen naar de komende BENG-eisen. Zo krijgt u inzicht of uw gebouw klaar is voor de eisen van de toekomst.

In deze rapportage is een handreiking uitgewerkt voor het berekenen van de indicatoren van zeer energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen op basis van de huidige bepalingsmethode NEN7120. Deze indicatoren worden gebruikt om de eisen te beschrijven van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

In de EPBD recast is vastgelegd dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 2018. In Nederland wordt dit vormgegeven door het stellen van eisen aan:

  • De maximale energiebehoefte in kWh/m2;
  • Het maximale primaire energiegebruik in kWh/m2;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in %.

Omdat er nu nog geen bepalingsmethode voor BENG beschikbaar is, worden de bovenstaande indicatoren vooralsnog bepaald aan de hand van (deel)resultaten van de EPC-berekening volgens NEN 7120. In deze handreiking is de bepaling van de drie indicatoren omschreven en is een rekenblad uitgewerkt om een berekening van de BENG-indicatoren uit te voeren. Deze handreiking en rekenblad is opgesteld voor de meest gangbare technieken en installatieconcepten.

De hoogte van de eis verschilt per gebruiksfunctie. Een overzicht van de eisen, de handreiking en ook een bijbehorende excel om een berekening van de BENG-indicatoren uit te kunnen voeren, vindt u op www.rvo.nl/BENG.

Bron: Handreiking BENG, RVO dd 15 september 2015


Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl