Harmonisatie Begrippenkader voor het binnenmilieu in woningen gepubliceerd

10-12-2012 Vanuit de behoefte van marktpartijen om in afspraken de gezondheidskundige kwaliteit van woningen eenduidig inzichtelijk te kunnen maken, heeft NEN begrippen en kwaliteitsniveaus daaromtrent geharmoniseerd. Deze kunnen in verschillende instrumenten worden verwerkt. Momenteel worden meerdere instrumenten naast of na elkaar gebruikt, waarbij kwaliteitskenmerken van de woning soms ook nog verschillend zijn gedefinieerd. Om de communicatie bij het hanteren van dat instrumentarium niet te frustreren, is NTA 8778 ‘Harmonisatie Begrippenkader – Binnenmilieu in woningen’ ontwikkeld en gepubliceerd.

Harmonisatie, te beginnen met een gemeenschappelijk begrippenkader, is wenselijk. Instrumenten mogen verschillen ten aanzien van breedte (aantal deelaspecten), gedetailleerdheid en nauwkeurigheid. Maar aangegeven kwaliteitskenmerken en uitkomsten van kwaliteitsniveaus zouden niet strijdig mogen zijn. Dit was voor het Platform Binnenmilieu Wonen de aanleiding om te komen tot een eenduidig begrippenkader, vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA).

Er is een begeleidingscommissie samengesteld om deze NTA te ontwikkelen. Deze begeleidingscommissie bestaat uit leden van het Platform Binnenmilieu Wonen en partijen die instrumenten ontwikkelen waarmee de gezondheidskundige kwaliteiten van woningen kunnen worden geduid. Met deze NTA wordt een begin gemaakt met de harmonisatie van het begrippenkader, de gehanteerde bepalingsmethoden en de classificatie van binnenmilieu-prestaties.

Workshop

NEN organiseert in het voorjaar van 2013 een workshop voor belanghebbenden. Dan zal van gedachten worden gewisseld over het verder inzetten van NTA 8778 en over mogelijke vervolgactiviteiten.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: de heer Ir. R.H.M. Nouwen, clustermanager NEN Integraal Bouwen, telefoon (015) 2 690 156 e-mail ruud.nouwen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl