Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting ter commentaar

01-12-2016 NEN heeft de norm voor de bepaling van de vuurbelasting, NEN 6090, aangepast en als normontwerp gepubliceerd. De norm is herzien omdat deze enerzijds verouderd is, maar anderzijds door ontwikkelingen ook te weinig informatie te bieden had. Belanghebbende partijen hebben de mogelijkheid om tot 1 maart 2017 online commentaar op dit normontwerp in te dienen.


Als belangrijkste wijziging is in deze nieuwe versie onderscheid gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.
NEN 6090 geeft voorts een methode voor de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Indien wordt afgezien van deze bepaling, kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de bijlagen B en C van deze norm. Deze bijlagen maken geen deel uit van de normtekst.

Wijzigingen nieuwe NEN 6090

Met de herziening is de terminologie van NEN 6090 in lijn gebracht met die van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast is:

  • de informatieve bijlage B uit 2006 vervangen door een nieuwe bijlage met kentallen voor het bepalen van de permanente vuurbelasting;
  • in de informatieve bijlage D een voorbeeldberekening opgenomen van de permanente vuurbelasting van een kantoorgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijlage B;
  • een bibliografie toegevoegd.

Commentaar op het normontwerp

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart februari 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en te voorzien van opmerkingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl