Herziene NEN 7067 ‘Kolken’ ter commentaar

14-11-2018 Een jaar na de publicatie van NEN 7067:2016 ’Kolken - Definities, nominale afmetingen, (functionele) eisen en beproevingsmethoden' bleek vanuit de markt dat het wenselijk is om aanpassingen in de norm door te voeren. Een werkgroep onder toezicht van de NEN-commissie 'Afvalwatertechniek' heeft de aanpassingsvoorstellen beoordeeld en uitgewerkt tot een herziene versie.

NEN 7067 geldt voor voor straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken, die bestemd zijn voor de opvang en afvoer van afstromend hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken.

Wijzigingen

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van NEN 7067:2016 hebben betrekking op:

  • wijziging van de definitie van meerdelige kolk;
  • toevoeging van een nieuw type kolk waarvan de 'kolk kop' de verkeersbelasting niet afdraagt aan het tussenstuk en/of onderbak;
  • toevoeging van de statische belasting van kunststof kolken;
  • aanpassing van de dynamische belasting van kunststof kolken in lijn met NEN 7067:1982;
  • de beproeving op de dynamische belasting;
  • het up-to-date brengen van de normatieve verwijzingen en toevoeging van NEN-EN 13598-2 en ISO 13266;
  • het doorvoeren van een aantal tekstuele correcties.

Het normontwerp zal bij definitieve publicatie NEN 7067:2016 vervangen.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op normontwerpen.nen.nl en reageren tot 1 februari 2019. Ontvangen commentaren worden in de NEN-commissie ‘Afvalwatertechniek’ behandeld.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl