Herziene norm beheer rookbeheersingssystemen gepubliceerd

24-05-2012 Een rookbeheersingssysteem in een bouwwerk kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van het systeem op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654 biedt eisen en richtlijnen voor de betrokken beheerder van zo’n systeem.

Het 'oude' deel 3 van deze serie is op diverse punten herzien en door NEN gepubliceerd.

Over het algemeen is het voor goed beheer, controle en onderhoud noodzakelijk om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten met een rookbeheersingsbedrijf. Daarom is, als hulp bij het opstellen van zo’n overeenkomst, een model van een onderhoudsovereenkomst als informatieve bijlage opgenomen. Verder is de herziene norm qua toepassingsgebied uitgebreid met eisen aan beheer en onderhoud van rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages.

De rookbeheersingssystemen betreffen:

  • rook- en warmte-afvoerinstallatie (natuurlijke en mechanische)
  • overdrukinstallaties (mechanische toevoerventilatie voor overdrukinstallaties) in bijvoorbeeld trappenhuizen en liftschachten
  • parkeergarageventilatiesystemen
  • tunnelventilatiesystemen

NEN 2654 serie voor brandbeveiligingsinstallaties

De NEN 2654-serie voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties wordt uitgegeven in een drietal delen. Elk deel heeft betrekking op één type brandbeveiligingsinstallatie en is onder de algemene titel 'Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties' gepubliceerd. De serie bestaat uit de volgende delen:

  • NEN 2654-1: Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2: Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 2654-3: Rookbeheersingssystemen

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl