Herziene norm voor 'Stuiklassen van PE-Buizen en PE-hulpstukken' gepubliceerd

21-07-2017 De herziene uitgave van de norm voor Stuiklassen van PE-Buizen en PE-hulpstukken, NEN 7200 ‘Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater – Stuiklassen van PE-buizen en PE-hulpstukken’, is gepubliceerd.

Deze norm geeft eisen om te komen tot kwalitatief goede stuiklasverbindingen tussen PE-buizen en/of -hulpstukken met spie-eind, alsmede criteria voor de beoordeling van stuiklasverbindingen, eisen aan de lasapparatuur en de traceerbaarheid op basis van de spiegellasmethode en vervangt NEN 7200:2004.

De norm is van toepassing op het stuiklassen van PE volgens de spiegellasmethode. Andere stuiklasmethoden zoals ultrasoonlassen, wrijvingslassen en infraroodlassen wijken te sterk af van spiegellassen om in deze norm onder één noemer te brengen.

Belangrijkste wijzigingen

  • In de nieuwe norm zijn meerdere types PE opgenomen als gevolg van veranderde productiemethoden;
  • Opname lagere MFR-waarden voor PE-buizen;
  • Opname geprefabriceerde spiegellasmethoden die onder geconditioneerde omstandigheden en/of met computergestuurd materieel worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm: Rob Kotte, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Kunststofleidingsystemen’ houdt zich bezig met nationale normalisatie en het opstellen van Europese technische regelgeving op het gebied van kunststofleidingsystemen voor waterhuishouding, drinkwater en riolering, diverse industriële toepassingen, (aard)gas, rehabilitatie van reeds geïnstalleerde leidingen en ondergrondse kabelgoten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie

(015) 2 690 158

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl