Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen voor commentaar gepubliceerd

02-04-2019 De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Ten opzichte van NEN 2087:2011 zijn de volgende punten aangepast:

  • Het onderwerp en toepassingsgebied beperkt zich niet meer tot alleen dakbanen. De norm is van toepassing voor alle fabrieksmatig vervaardigde, flexibele membranen bestaande uit een of meer wapeningslagen, deklagen en afwerklagen.
  • De bepaling van de hoeveelheid bitumen is vervangen door de bepaling van de hoeveelheid van organisch materiaal.
  • De bepaling van het gehalte aan vulstof in de deklaagmassa is niet meer opgenomen.
  • De tabel met betrekking tot betrouwbaarheid is vervallen.
  • De minimale eisen aan de verslaglegging zijn meer gespecificeerd.

De norm is bedoelt voor producenten van dakbanen en cacheerlagen bestaande uit een of meerdere dragers die afgewerkt zijn met deklagen van organische coating. En voor de laboratoria die de samenstelling van deze dakbanen en cacheerlagen verifiëren.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2087. Het is voor iedereen mogelijk ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herziening, neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annemarie Mewe, telefoon 015 2 690 161 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Flexibele banen voor waterafdichtingen’ houdt zich bezig met nationale en internationale normen en richtlijnen voor flexibele banen voor waterafdichting van daken, gevels en andere (civieltechnische) bouwwerken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl