Herziene norm voor de wbdbo, NEN 6068, ter commentaar gepubliceerd

01-03-2013 NEN heeft de norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, NEN 6068, aangepast en als normontwerp gepubliceerd. Deze norm is in het Bouwbesluit aangewezen om de uitbreiding van brand in gebouwen te beperken.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2013 commentaar indienen op het normontwerp. Voor meer informatie over het normontwerp kunnen ze terecht op de informatiemiddag op 11 april.

Naar aanleiding van een onderzoek onder de gebruikers van NEN 6068 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd, De belangrijkste wijzigingen zijn de verbetering van de leesbaarheid, de verbreding van het toepassingsgebied met gebouwen met schuine daken en brandoverslag uit dakopeningen.

Informatiemiddag 11 april

De wijzigingen in NEN 6068 worden toegelicht op de informatiemiddag over NEN 6068 en NEN 6069 op 11 april bij NEN in Delft. Hier kunt u vragen stellen over de wijzigingen en opmerkingen op de norm kwijt. Meer informatie over de informatiemiddag vindt u hier. Het normontwerp is gratis in te zien op www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ir.drs. Gisela van Blokland, Consultant Bouwveiligheid, telefoon (015) 2 690 411 of e-mail bouwveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl