Herziene norm voor de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten voor commentaar gepubliceerd

01-04-2019 De norm voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, NEN 6075, is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Ontwerp NEN 6075:2019 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten aan. Deze versie bevat, net als de versie uit 2011, twee opties voor de bepaling van de WRD. De WRD in minuten is gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid. De WRD in de klassen Ra of R200 is gebaseerd op lekkage. De eerste methode is op dit moment de gangbare methode. De lekkagemethode is de beoogde methode om voor nieuwbouw te worden aangewezen vanuit de wetgeving.

Wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen gaan om de lekkagemethode:

  • De prestatie van afzonderlijke constructieonderdelen zijn niet bepalend, maar de scheidingen waarin de constructieonderdelen zijn opgenomen. De prestatie van de scheiding wordt uit de prestaties van de constructieonderdelen afgeleid.
  • Er is een eenvoudige vuistregel toegevoegd voor de berekening van lekkage.
  • De methode is gesplitst in twee opties. Een optie komt in hoofdlijnen overeen met de lekkagebepaling van de versie uit 2011, waarbij een constructieonderdeel een rookdoorlatendheid heeft van Sa of S200. En een tweede, uitgebreide optie waarbij een constructieonderdeel een rookdoorlatendheid kan hebben die gelijk is aan elk veelvoud of deel van Sa of S200.
  • De mogelijkheid om rookverspreiding door een ventilatiesysteem te voorkomen door een 20 minuten gewaarborgde mechanische afvoer, is alleen beschikbaar in de uitgebreide optie.
  • De rookdoorlatendheid van constructieonderdelen wordt in de herziene versie, net als de versie van 2011, uitgedrukt in de klassen Sa en S200. De rookwerendheid van scheidingen en de weerstand tegen rookdoorgang is echter in de klasse Ra en R200.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op Ontwerp NEN 6075. Het is voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Janwillem van den Berg, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 470 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Met deze normen kan worden beoordeeld welk brandgedrag een product heeft, om bijvoorbeeld te kunnen voorkomen dat brandbare producten of producten met veel rookproductie in vluchtwegen worden toegepast. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl