Herziening Europese norm voor Opleggingen

19-02-2018 De Europese norm voor Opleggingen, NEN-EN-1337, wordt herzien. Belanghebbenden worden gevraagd om commentaar op de ontwerpnormen in te dienen bij de Nederlandse Normcommissie Opleggingen. Dit is mogelijk tot 23 maart.De herziene norm zal uit acht verschillende delen bestaan:

De herziene delen NEN-EN 1337-9 ‘Protection’, NEN-EN 1337-10 ‘Inspection’ en NEN-EN 1337-11 ‘Transport en Installation’ zullen worden opgenomen in de nieuwe versie van de NEN-EN 1337-1.

Wijzigingen

In de ontwerpnormen zijn onder andere de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Vergelijkingen /en methoden zijn toegevoegd, uitgebreid en/of aangepast;
  • Verwijzingen zijn opgenomen naar Eurocodes en andere normen;
  • Nieuwe eisen en testen zijn toegevoegd en/of bestaande zijn uitgebreid;
  • De structuur van alle delen is geharmoniseerd.

Reageren?

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 23 maart commentaar indienen (in het Engels) bij Arnoud Muizer, secretaris van de Nederlandse Normcommissie ‘Opleggingen’, e-mail mb@nen.nl .
Deze commissie bespreekt de commentaren en, als het wordt overgenomen als Nederlands commentaar, dient deze in bij de Europese normcommissie, CEN/TC 167 ‘Structural bearings’.

Voor het leveren van commentaar dient u gebruik te maken van het commentaarformulier dat is te downloaden via de volgende link https://boss.cen.eu/formtemp/Commenting_Form.doc .

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en), over de voorgestelde wijzigingen en/of over het normalisatieproces: Arnoud Muizer, consultant, telefoon (015) 2 690 424 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Opleggingen’ houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van het opstellen van Europese normen voor opleggingen welke worden toegepast in bouwkundige en civieltechnische werken en bruggen in het bijzonder. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud Muizer, consultant.

(015) 2 690 424

mb@nen.nl


Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl