Herziening basis voor Energieprestatie warmtebalans

17-03-2015 De energieprestatie is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG). De grondslag hiervoor wordt echter gewijzigd: er komen gewijzigde en aanvullende Europese normen. De binnentemperatuur en luchtvochtigheid wil je binnen bepaalde waarden houden. Afhankelijk van het gebouw en het verwarmings- / koelingssysteem is hier meer of minder energie voor nodig. Het normontwerp NEN-EN-ISO 52017-1 bevat voorstellen voor de berekening. Tot 29 april kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hier commentaar op indienen.

Met NEN-EN-ISO 52017-1 kan de binnentemperatuur van een gebouw of zone worden berekend. Ook kan berekend worden hoeveel energie nodig is voor verwarming en koeling om die temperatuur te bereiken, op basis van ontwerp gegevens van het systeem. Dit is belangrijk aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten zijn.

Aandachtspunten

NEN-EN-ISO 52017-1 bevat een generieke methode voor de uurlijkse berekening. Verschillende aspecten worden meegenomen: luchtsnelheid van de verwarmings-/koelingssystemen, luchtvochtigheid, zonnewarmte, oppervlakte van de schil en inhoud van de zone, hoeveelheid isolatie etc.
De norm maakt deel uit van een grotere serie normen. Op al deze normen kunt u commentaar indienen, maar de deadlines kunnen verschillen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 29 april a.s. commentaar indienen op het voorstel via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt in de normcommissie 35107425 'Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing' besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie.

annet.vanderhorn@nen.nl

(015) 2 690 286

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl