Herziening norm voor het nemen van steekproeven van tuinbouwglas

05-01-2018 De norm voor het nemen van steekproeven of steekproef uit een partij tuinbouwglas, NEN 2674, is herzien. In deze norm staan ook de criteria voor goedkeuring van deze partij voor wat betreft de optische eigenschappen volgens de herziene versie van NEN 2675 beschreven. Belanghebbenden kunnen commentaren indienen tot 1 april 2018.

NEN 2674:1990 is volledig herzien omdat de hierin beschreven steekproefprocedure niet toepasbaar is op de huidige glassoorten en te kostbaar is gebleken. De steekproefprocedure is aangepast tot een haalbare, betaalbare methode voor het nemen van steekproeven op diverse plekken in de keten. Hierbij is een afweging gemaakt tussen statistisch verantwoord en praktisch toepasbaar.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2018 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2674. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie Mewe, telefoon 015 2 690 161 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vlakglas’ houdt zich bezig met nationale en internationale normen en richtlijnen voor vlakglas. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl