Herziening ventilatienormen

07-03-2016 In Nederland zijn de eisen ten aanzien van de luchtvolumestromen in gebouwen vastgelegd in het Bouwbesluit. De bepalingsmethode waarmee marktpartijen aan kunnen tonen dat zij voor hun gebouwen voldoen aan deze eisen zijn vastgelegd in twee normen NEN 1087 en NEN 8087.

De normen NEN 1087 ('Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw') en NEN 8087 ('Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande bouw) dateren beide uit 2001.

De normsubcommissie 'Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen' is al enige tijd van mening dat de voornoemde bepalingsmethoden aan een grondige herziening toe zijn.
In 2015 hebben er een aantal ontwikkelingen gespeeld die aanleiding zijn geweest om het onderwerp ventilatie en de kwaliteit van binnenmilieu weer op de agenda hebben gebracht, te weten;

  • Publicatie van de brief van Minister Blok aan de Tweede Kamer dd 2 juli 2015, waarin gesteld wordt dat de eisen van BENG als consequentie hebben dat er sprake zal zijn van betere isolatie en een grotere luchtdichtheid van de gebouwen waardoor de afhankelijkheid van de voorzieningen voor de luchtverversing in gebouwen voor het onderhouden van gezonde binnenlucht verder zal toenemen.
  • Publicatie van de resultaten van het ventilatieonderzoek Monicair. Dit breed opgezette praktijkonderzoek heeft uitkomsten van eerdere onderzoeken herbevestigd. Het globale beeld van deze onderzoeken is dat met de gebruikelijke ventilatiesystemen tijdens aanwezigheid de luchtverversing zo’n 25% van de tijd niet volstaat, met uitschieters in met name slaapkamers van circa 40% van de verblijfstijd.
  • Publicaties in de pers (m.n. Cobouw) in de afgelopen zomerperiode waarbij door diverse partijen, vanuit verschillende invalshoeken, gewezen is op de ondermaatse kwaliteit van het binnenmilieu, de gedateerdheid van de bepalingsmethoden op het gebied van ventilatiestromen en de gewenste rol van de Overheid hierin.

In samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, afdeling Bouwkwaliteit, heeft de normsubcommissie een Plan van Aanpak opgesteld waarin de herziening van beide voornoemde normen de kern is.

In dit Plan van Aanpak is de herziening van de normen weliswaar de kern maar de belangrijkste randvoorwaarde is draagvlak in de markt, zowel bij fabrikanten, installateurs als gebruikers/consumenten. Hiervoor zal de commissie de komende tijd in gesprek gaan met vertegenwoordigers van deze groepen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de betrokken consultant van NEN, Ron van der Aa, telefoon (015) 2690 28 of per e-mail ron.vanderaa@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl