Herzieningen NEN-EN 12453 en NEN-EN 12604 gepubliceerd

12-01-2018 Onlangs zijn de Europese normen NEN-EN 12453:2017 en NEN-EN 12604:2017 gepubliceerd. Deze normen beschrijven eisen en beproevingsmethoden voor industriële en commerciële garagedeuren en hekken. Beide normen vervangen de oude versies uit 2000 en zijn ontwikkeld onder CEN/TC33/WG5 ‘Industrial, commercial and garage doors and gates’.

NEN-EN 12453:2017 ’Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren – Eisen en beproevingsmethoden’ is een geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn (2006/42/EC) geworden en vervangt zowel NEN-EN12453:2000 als NEN-EN12445:2000. NEN-EN12445:2000 komt geheel te vervallen.

NEN-EN 12453

Belangrijke wijziging van NEN-EN 12453 is onder andere dat de scope van de norm is vergroot waardoor kleine, handbediende horizontale poorten nu ook aan NEN-EN 12453 dienen te voldoen. Voorts is het meeliften van personen, voor horizontale deuren en poorten als nieuw item opgenomen.

Per 28 februari 2018 is de nieuwe norm formeel van kracht. Naar verwachting volgt er spoedig een aanvulling met betrekking tot de PL “c” categorie 2-eis in paragraaf 5.1.2.

NEN-EN 12604

In NEN-EN 12604:2017 ’Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Mechanische aspecten - Eisen en beproevingsmethoden’ zijn NEN-EN 12604:2000 en NEN-EN 12605:2000 samengevoegd, waarbij NEN-EN 12605 geheel is komen te vervallen. NEN-EN 12604:2017 is geen harmoniseerde norm meer.

Ook voor deze norm geldt dat kleine, handbediende horizontale poorten nu onder de scope van de norm vallen. Tevens vallen elektrisch aangedreven poorten onder de scope, gezien de verwijzing in NEN-EN 12453:2017. Voorts zijn eisen ten aanzien van winddruk niet meer opgenomen in deze norm. Deze zullen worden meegenomen in de nog te herziene productnorm NEN-EN 13241.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Boukje van Reijn, consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon 015 2 690 189 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Fabrieks- en garagedeuren en hekken’ houdt zich bezig met de normontwikkeling van producten die onder de scope van de Europese CEN/TC 33/WG 5 “Industrial, commercial and garage doors and gates” vallen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl