Herzieningen delen praktijkrichtlijn ’Gasinstallaties’

14-11-2018 De delen 11 en 80 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ zijn herzien. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

De twee delen gaan in op de aansluitleidingen en aansluitkranen (deel 11) en toestelaanduidingen – de leidraad bij NEN 1078 ‘Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen – Nieuwbouw’ (deel 80).

Inhoudelijke wijzigingen

In deel 11 is een groot aantal verwijzingen naar andere normen en keuringseisen geactualiseerd. Ook is de terminologie enigszins aangepast en is een nieuwe figuur ter illustratie daarvan toegevoegd.
Deel 80 is herzien vanwege aanpassingen in de Europese CEN/TR 1749, waarvan deel 80 de voor de Nederlandse praktijk meest van belang zijnde aspecten bevat. Zo zijn nu de toesteltypen C(10) en C(12) opgenomen. Dit betreft toestellen die zijn ontworpen om aangesloten te worden op een collectief rookgasafvoerkanaal dat kan werken onder overdruk. Ook is de term ‘toestelclassificatie’ vervangen door toestelindeling of toesteltype om de indruk te vermijden dat de aanduidingen A, B en C een op- of aflopende kwaliteit aangeven. Verder zijn de aanduidingen op de typeplaat geactualiseerd, inclusief de aanduiding van de nieuwe gascategorie.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de normen die van belang zijn voor gasinstallaties, maakt deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon 015
2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Wilt u meepraten over de inhoud van normen op dit gebied en lid worden van de normcommissie 'Installaties voor verbrandingstoestellen', of wilt u inhoudelijke informatie over deze NPR, dan kunt u contact opnemen met Arie de Jong, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 162 of e-mail bi@nen.nl.

Norm

NPR 3378-11:2018 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 11: Aansluitleidingen en aansluitkran...

NPR 3378-11 heeft betrekking op de aansluitleiding met inbegrip van een aansluitkraan van het toestel.

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3378-80:2018 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie diversen - Deel 80: Toestelaanduidingen - Leidraad bij NE...

NPR 3378-80 beschrijft de betekenis van de CE-markering, de toestelindeling en de toestelcategorie.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl