Herzieningen praktijkrichtlijn NPR 3378

16-01-2017 Eind december is een aantal delen van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ herzien. Daarnaast is er een nieuw deel van deze NPR gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

De volgende delen van de Nederlandse praktijkrichtlijn zijn gepubliceerd:

  • Deel 0 – Algemeen (herzien)
  • Deel 7 - In de grond gelegde gasleidingen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 (herzien)
  • Deel 8 - Doorvoeren van gasleidingen door wanden en vloeren - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 (herzien)
  • Deel 13 - Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk van ≤ 500 mbar (nieuw)

Eerder gepubliceerde delen

Eerder dit najaar waren al de volgende delen gepubliceerd:

  • Deel 46 - Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type C-toestellen - Keuze van constructies en materialen - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 (nieuw)
  • Deel 47 - Enkelvoudige rookgasafvoer voor type B-toestellen - Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen - Leidraad bij NEN 2757-1

Ingetrokken delen

Door de publicatie van het nieuwe deel 13, is deel 9 overbodig geworden en gelijktijdig ingetrokken.
Zo zijn ook de delen 42, 43 en 44 ingetrokken vanwege de publicatie van de nieuwe delen 46 en 47.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de normen die van belang zijn voor gasinstallaties, maakt deel uit van de webtoolm 'Werken-met-NPR-3378'.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015)
2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl. Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met ir. A. de Jong, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162, of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen' houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandinsginstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl