Informatiebijeenkomst: Facility Management wordt nu écht volwassen!

26-07-2016 Op 16 september 2016 wordt er bij NEN een (gratis) informatiebijeenkomst van 13.00 tot 16.00 uur over de nieuwe norm ISO 41001 georganiseerd. Internationaal wordt er hard gewerkt aan nieuwe normen voor Facility Management (FM), de ISO 41000-serie. Met name de ontwikkeling van de nieuwe ISO 41001 springt in het oog. In de ISO 41000-serie wordt een Management System Standard (MSS) ontwikkeld, waarbij de organisatie en aansturing van FM nadrukkelijke vormen binnen een management systeem krijgen. ISO 41001 kan worden toegepast binnen alle facilitaire organisaties, ongeacht sector of keuze voor sourcing.

Dankzij de invoering van de High Level Structure sluit de nieuwe norm naadloos aan op het ISO 9001 MSS van de opdrachtgeversorganisatie. Met deze aansluiting wordt de noodzakelijke koppeling tussen FM strategie en de organisatiedoelen van de opdrachtgever gerealiseerd. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de verwachting is dat er al in 2017 een conceptnorm kan worden gepubliceerd, die dan in 2018 definitief wordt gemaakt. Door de invoering van de ISO 41001 MSS wordt FM écht volwassen. Is uw organisatie al klaar voor die stap?

Meer transparantie en certificeren

In de ISO 41000-serie is het onderscheid tussen in-house, insourced en outsourced facilitaire organisaties verdwenen: er bestaat slechts één FM-organisatie en één opdrachtgeversorganisatie. Hiermee is elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie geworden en onderworpen aan dezelfde spelregels. Deze benadering biedt een raamwerk voor de veelal divers georganiseerde FM-organisaties om processen te ondersteunen en prestaties te optimaliseren. Door het onderwerpen van alle FM-organisaties aan dezelfde set van spelregels, ontstaan betere uitgangspunten voor effectief benchmarken. Op deze wijze ontstaat meer transparantie en voorspelbaarheid, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de eisen van opdrachtgeversorganisaties. Bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen intern en onderling op elkaar af te stemmen kan maatwerk efficiënter worden geleverd. Voor een uitgebreidere beschrijving van de ISO 41000 klik hier.

Als laatste stap kan een Nederlands certificatietraject worden ingericht, waardoor FM-organisaties zich beter kunnen onderscheiden van de concurrentie en opdrachtgevers een meer realistisch inzicht kunnen vormen van de FM-markt. Hoewel dit proces pas gaat lopen na publicatie van de norm kunnen hier al wel de eerste, voorbereidende stappen voor worden gezet. Ook over dit eventuele certificatietraject en toepassing in Nederland wordt gesproken bij de informatiebijeenkomst van 16 september 2016.

Voorlopig programma

De informatiebijeenkomst wordt begeleid door Jos van Nistelrooij en Ian van der Pool. Het programma richt zich op de ontwikkelingen, worden er vragen beantwoordt en wordt er in een interactief gedeelte gekeken naar een mogelijke aanpak om de Nederlandse inbreng en toepassing goed te organiseren.

13.00 - 13.15 Inloop en kennismaking
13.15 - 14.00 Toelichting nut en noodzaak ISO 41001
14.00 - 15.00 Toepassing in Nederland tijdens interactief gedeelte
15.00 - 16.00 Netwerkborrel

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of directe aanmelding kunt u contact opnemen met Jos van Nistelrooij(jos.vannistelrooij@nen.nl - (015) 2 690 201) of Remco Perotti (remco.perotti@nen.nl - 015 2 690 393)
Tot 10 september 2016 kunt u zich aanmelden via de evenementenpagina.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl