Informatiebijeenkomst bestratingsmaterialen, keramische tegels en slibweerstand

11-03-2019 Om de belangen van de Nederlandse markt in Europees normalisatiewerk goed te borgen, is het bestaan van een Nederlandse normcommissie essentieel. Deze commissie behartigt de Nederlandse belangen. Op 10 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van de normcommissie voor bestratingsmaterialen met de onderwerpen keramische tegels en slibweerstand.

Voor sommige onderwerpen van Europese Technical Committees (CEN/TC’s) is de Nederlandse markt te klein om een nationale commissie voor op te richten. Om er toch voor te zorgen dat alle relevante CEN/TC’s een plek krijgen in een Nederlandse normcommissie, kunnen meerdere onderwerpen gecombineerd worden in een commissie.

Scope commissies

De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht voor de onderwerpen ‘Ceramic Tiles’ (CEN/TC67) en ‘Slip resistance of pedestrian surfaces’ (CEN/TC339). CEN/TC67 richt zich op allerlei aspecten van keramische tegels, zoals: technische eigenschappen, testmethodes, ontwerp en installatie. De testmethode voor het bepalen van slibweerstand in voetgangersgebieden is het belangrijkste onderwerp van het werkprogramma van CEN/TC339.

Relatie met Nederlandse normcommissie

Deze twee onderwerpen hebben wat betreft werkveld en doelgroep een relatie met het werk van de Nederlandse normcommissie Bestratingsmaterialen. Het werk van TC67 en TC339 zouden ook in deze normcommissie ondergebracht kunnen worden. Daardoor kunnen stakeholders van meerdere onderwerpen met een relatief kleine Nederlandse markt toch aangesloten zijn bij het Europees normalisatiewerk. Vanuit dezelfde commissie zullen dan ook de werkzaamheden vanuit relevante ISO/TC’s worden gevolgd.

Aanmelden bijeenkomst

Om dit idee verder met Nederlandse marktpartijen te bespreken, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op 10 mei. Hierin worden de werkpakketten besproken en wordt er nagedacht over een werkbare vorm waarop we dit in een Nederlandse commissie een plek kunnen geven.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor informatie over deze informatiebijeenkomst of over de norm(en): Remco Vroegop, consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon, 015 2 690 468, of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl