Informatiebijeenkomst herziening normen voor dekvloeren

08-03-2019 Op donderdag 9 mei 2019 organiseert NEN een bijeenkomst over normen voor dekvloeren. Tijdens deze bijeenkomst wordt in kaart gebracht welke normen aan herziening toe zijn. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

NEN heeft in het verleden een flink aantal normen op het gebied van dekvloeren gepubliceerd. Deze normen worden gebruikt voor het opstellen van contracten, bestekken of beoordelingsrichtlijnen. Het gaat hierbij om kwaliteitsniveaus, specificaties en toetsingscriteria van te leveren producten en de verwerking daarvan.

Herziening

Partijen zoals gebouweigenaren en –gebruikers, ontwerpers, aannemers, vloerenbedrijven, toeleveranciers en vloerafwerkers hebben er allen belang bij wanneer kwaliteitsniveaus in breed gedragen documenten helder zijn vastgelegd.

Normen behoren periodiek te worden getoetst aan de vraag of deze nog aansluiten bij de markt, de huidige stand der techniek en wet- en regelgeving op Europees (CE-markering) en nationaal gebied. De huidige nationale normen voor dekvloeren zijn ouder dan 5 jaar en zijn toe aan deze evaluatie.

NEN wil graag in kaart brengen of er behoefte is aan het herzien van de bestaande normen, maar wil ook graag een beeld krijgen van nieuwe wensen. Denk hierbij aan het raakvlak tussen de dekvloer en de gebruiksvloer, zoals bijvoorbeeld laminaat, vloerbedekking en tegels.

Meer informatie en aanmelden

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annemarie Mewe, consultant Materialen & bouwproducten, e-mail mb@nen.nl.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de website van NEN Evenementen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl