Informatiebijeenkomst ontwikkeling norm voor integrale brandveiligheid parkeergarages

18-06-2015 NEN organiseert op 16 september een informatiebijeenkomst over de voorgenomen ontwikkeling van een norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze bijeenkomst wordt het verdere normontwikkeltraject ingezet. Een nog te benoemen projectgroep ‘Brandveilige parkeergarages’ zal het traject dit jaar nog opstarten. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij NEN.

Het voornemen is om een genormaliseerde analysemethode te ontwikkelen die de werkelijke risico’s op het ontstaan en het zich verder ontwikkelen van brand in een parkeergarage op uniforme wijze in kaart kan brengen. Dit is in lijn met het door het Ministerie ingezette ‘risicodenken’.

Toepassingsgebied

De ‘integrale norm voor brandveiligheid in parkeergarages’ zal bij de uitwerking van de verschillende brandveiligheidsconcepten onderscheid maken in toepassingen voor ondergrondse parkeergarages en voor (semi-) bovengrondse parkeergarages. Waar relevant, kan de norm aansluiten op bestaande normen, zoals:

  • NEN 6060 ‘Brandveiligheid Grote brandcompartimenten’
  • NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’
  • NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages’
  • (mogelijk) NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw’

Projectgroep ‘Brandveilige parkeergarages’

De ontwikkeling van deze norm is specialistisch werk. Deelnemers worden geacht inhoudelijk over voldoende relevante vakkennis te beschikken en goed op de hoogte te zijn van de actuele stand der techniek en van vigerende regelgeving. Deelname aan de projectgroep staat open voor elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp, waaronder:

  • fabrikanten en exploitanten van parkeergarages
  • (branche-)organisaties van leveranciers en/of installateurs van alle mogelijke systemen of concepten die bijdragen aan brandveilige ondergrondse en (semi-)bovengrondse parkeergarages
  • brandweer
  • controlerende / certificerende instanties
  • onderzoek- en kennisinstellingen
  • adviseurs

Informatiebijeenkomst

Aan de hand van korte presentaties en een discussie wordt er ingegaan op de werkwijze, nut en noodzaak van de te ontwikkelen norm. Wat zijn de mogelijkheden, de ervaringen, de wensen, de noodzakelijke kaders en voor wie is deze norm van belang? Deze vragen zal de normcommissie ‘Brandveiligheid bouwwerken’ samen met de deelnemers van de bijeenkomst bespreken. Indien mogelijk wordt de projectgroep opgericht.

Aanmelding en meer informatie

Aan het bijwonen van de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding kan via de evenementenpagina.
Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 297 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 297

marc.mergeay@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl