Input gevraagd op concept NEN 8707 voor beoordeling bestaande geotechnische constructies

10-09-2015 Voor het beoordelen van een bouwwerk is NEN 8700 van toepassing. Omdat hierin weinig specifieke aanwijzingen staan voor de beoordeling van bestaande geotechnische constructies, is NEN begonnen met het opstellen van NEN 8707. Vooruitlopend op publicatie van het normontwerp, organiseert NEN op 23 september een bijeenkomst om het huidige concept met belanghebbende partijen te bespreken en input te krijgen op een aantal discussiepunten (materiaalonderzoek hout, handhavingstermijnen en grondwater).

De informatiebijeenkomst is een onderdeel om te komen tot NEN 8707, een norm voor het beoordelen van geotechnische constructies. NEN 8707 geeft aanvullende aanwijzingen bij NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels’ in relatie tot NEN 8700 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen’.

Doelgroepen

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met een belang in het beoordelen van bestaande geotechnische constructies, met name voor: makelaars, vastgoedeigenaren, waterschappen, provincies, monumentenzorg, gemeenten, bouw- en woningtoezichten, geotechnisch adviseurs, constructeurs, funderingsherstelbedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

De aanbevelingen uit de discussiesessies worden gebruikt bij het afronden van het normontwerp. Het resultaat is in te zien zodra de norm ter commentaar wordt aangeboden via www.normontwerpen.nen.nl.

Aanmelden workshop

De workshop vindt op 23 september om 12.00 uur plaats bij NEN. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie, zoals het programma, is te vinden op de evenementenpagina. Aanmelden is ook mogelijk via deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Isabel Polderdijk, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 442 of e-mail isabel.polderdijk@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Isabel Polderdijk, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 442

isabel.polderdijk@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl