Integratie conditiemetingnormen NEN 2767-1 met NEN 2767-4-1

07-03-2016 Zowel binnen de Vastgoed – als de Infrastructurele wereld is conditiemeting van de onderhoudstechnische staat van het bezit een niet meer weg te denken onderdeel. Zij wordt op zeer grote schaal succesvol toegepast voor de onderbouwing van meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s). Conditiemeting is daarmee in de afgelopen jaren een belangrijke schakel geworden in de totale bouwprocesbeheerketen van de diverse assetowners.

In de afgelopen jaren zijn daar voor de voornoemde sectoren vanuit normalisatie verschillende bepalingsmethoden voor ontwikkeld. Voor Vastgoed is deze bepalingsmethode vastgelegd in NEN 2767-1, voor de Infrastructurele werken is deze methode vastgelegd in NEN 2767-4-1. Deze laatste norm is een aanvulling op NEN 2767-1, specifiek voor de Infrawereld.

Vooral grote vastgoedeigenaren (zoals Schiphol, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Havenbedrijf Rotterdam, provincies en grote gemeenten) met meerdere, en in aard verschillende, beheeropgaven hebben urgentie tot integratie gesignaleerd.

Na een voorstudie naar de mogelijkheden van integratie heeft de normcommissie Conditiemeting in 2015 gewerkt aan de feitelijke integratie van NEN 2767-1 met NEN 2767-4-1. Het ontwerp van deze nieuwe geïntegreerde methode wordt in de 1e helft van maart 2016 voor commentaar gepubliceerd. Het ontwerp is dan te raadplegen via www.normontwerpen.nen.nl. Iedereen kan hier zelf op inloggen en commentaar leveren op deze conceptnorm.

De normcommissie wil de definitieve versie van deze nieuwe geïntegreerde norm aan het eind van de zomer van 2016 publiceren. Vervolgens zal de normcommissie de integratie van de normdelen NEN 2767-2 en NEN 2767-4-2, de gebrekenlijsten, oppakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consultant van NEN, Ron van der Aa, telefoon (015) 2690 283 of per e-mail ron.vanderaa@nen.nl.

Praktijkgerichte trainingen NEN 2767

NEN heeft drie leergangen ontwikkeld waarbij zowel de theorie als praktijk aan bod van conditiemeting komt. Kennis van NEN 2767 wordt aan de hand van schriftelijke casussen en (praktijk)opdrachten opgedaan. Het doel van deze leergangen is enerzijds om de markt optimaal te informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, en anderzijds een volledige praktijkgerichte, inspecteursopleiding aan te bieden, die opdrachtgevers de zekerheid geeft dat de methodiek juist wordt toegepast.

Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur
Leergang NEN 2767: Condtiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed
Leergang NEN 2767: Condtiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl