Keuringsplicht voor airco’s

07-10-2013 Vanaf 1 december 2013 moeten airconditioningsystemen met koelvermogen van meer dan 12 kilowatt (kW) iedere 5 jaar worden gekeurd. Deze maatregel komt voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het is één van de manieren waarop EU-lidstaten, waaronder ook Nederland, streven naar energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot.

Bij deze keuring gaat het om het rendement van de airconditioning, gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw. De eigenaar of huurder van het gebouw ontvangt een verslag met het keuringsresultaat. Daarnaast krijgt hij aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van de installatie.


Welke keuringsplicht voor welke installaties?

De EPBD onderscheidt drie klassen van airconditioninginstallaties:

  • Klasse 1 – Installaties van 12 t/m 45 kW
  • Klasse 2 – Installaties van 45 t/m 270 kW
  • Klasse 3 – Installaties groter dan 270 kW

Per klasse gelden verschillende verplichtingen:

  • Klasse 1-installaties met een bouwjaar van 10 jaar of ouder moeten vóór 31 december 2014 gekeurd zijn. Voor klasse 1-installaties met een bouwjaar tussen 5 en 10 jaar is dit 31 december 2015.
  • Installaties in de categorieën 2 en 3 moeten vóór respectievelijk 30 juni 2015 (met een bouwjaar van tien jaar of ouder) of 31 december 2015 (met een bouwjaar tussen 5 en 10 jaar) gekeurd zijn.
  • Voor installaties met een bouwjaar van minder dan 5 jaar geldt een uitzonderingsregel: de keuringsplicht gaat in die gevallen in vanaf 5 juni 2016.

Keuringsdeskundigen

De keuring moet uitgevoerd worden door deskundigen; installateurs met een EPBD-diploma. Voor klasse 1-installaties voldoet een diploma EPBD-A Airconditioningsystemen. Voor klasse 2 en 3 is ook een diploma EPBD-B Airconditioningsystemen vereist.

Een diploma EPBD-Airconditioningsystemen is 5 jaar geldig. Het diploma koelinstallaties F-gassen categorie 1 geldt ook als een diploma EPBD A-airconditioningsystemen. Deze geldt tot uiterlijk 5 jaar na de datum van afgifte. Daarnaast zijn er geïntegreerde examens voor zowel het diploma EPBD-A Airconditioningsystemen als het diploma Koelinstallaties Categorie 1. Inspecteurs die dit geïntegreerde examen hebben afgelegd, hoeven dus niet opnieuw het diploma EPBD A Airconditioningsystemen te behalen.

Actuele informatie over EPBD-diploma’s is beschikbaar via www.aircokeuring.nl. Hier komt binnenkort ook een lijst beschikbaar met alle gediplomeerde EPBD-keuringsdeskundigen in Nederland.

Installatie Performance Scan (IPS)

Om keuringsdeskundigen en gebouwbeheerders te ondersteunen bij deze keuringsverplichting is de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een softwaretoepassing die bestaat uit een ‘verwarmingsmodule’ en ‘koelmodule’. De koelmodule van de IPS helpt keuringsdeskundigen met het volgen van de wettelijk vereiste inspectiemethodiek. Gebouwbeheerders kunnen de tool gebruiken om bijvoorbeeld de effectiviteit van verbetermaatregelen te berekenen. Hiervoor is de IPS is te koppelen aan een kosten- en batenmodel. Meer informatie.

Bron: Agentschap.nl

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl