Kick-off bijeenkomst inregelen klimaatsystemen en start NTA

01-02-2019 Een verwarming die niet goed is ingeregeld, kost onnodig energieverbruik en levert weinig comfort. Dit komt vaak voor terwijl het simpel te verhelpen is. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (Uneto-VNI) een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen gaan we bepalen hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Zet 12 maart alvast in uw agenda!

De ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak biedt de mogelijkheid om met alle relevante partijen in de keten af te stemmen. Denk hierbij aan de inhoudelijk aspecten: waar moet de inregeling aan voldoen? Hoe wordt goede inregeling gemeten? En de procedurele aspecten: hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

Aansluiting bij wet- en regelgeving

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat een lijst met erkende maatregelen. Bedrijven moeten deze maatregelen treffen omdat ze zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Sinds 1 januari 2018 valt ook het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) hieronder, voor zes branches. Het gaat om gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel. Met een EBS wordt inzicht verkregen in het energiegebruik binnen het gebouw. Vervolgens moet actie worden ondernomen op de gemeten uitkomsten. Dit kan zijn via het zogenoemde waterzijdig inregelen. Maar ook via inregelen op gebruik, zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties. De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook richting derden kan dan meteen worden aangetoond dat energiebesparing door beter inregelen is gerealiseerd.

Beoogde sectoren/toepassingsgebied van de NTA

Om snel te kunnen beginnen, is het voorstel te starten met een gezamenlijke afspraak over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen. Doel van de kick-off bijeenkomst is om deze aanpak te toetsen met belanghebbende partijen, en samen te komen tot een 'go' voor de start van dit normalisatietraject.

Programma en inschrijfpagina volgen snel. De bijeenkomst zal plaatsvinden vanaf de middag, bij NEN in Delft. Voor informatie, neem contact op met Julia Stikkelman, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 691 324 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl