Kwaliteitsborgingsinstrument voor in de bouw

28-03-2017 Het kwaliteitsborgingsinstrument van KOMO is gereed: KiK. Het zal zodra dat mogelijk is aan de Toelatings Organisatie ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen. Kortom: geen vergunningplichtig project zonder gekwalificeerde kwaliteitsborger én een toegelaten instrument.

KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging en is beschikbaar in drie modules, die gebruik maken van hetzelfde systeem: KiK voor ontwikkelaars & voorschrijvers, KiK voor bouwers en KiK voor kwaliteitsborgers. Er kan dus ook worden gecontroleerd op private kwaliteitseisen en bij niet-vergunning-plichtige bouwwerken. Omdat de modules nauw op elkaar aansluiten, stelt het instrument alle betrokken partijen in staat dezelfde taal te spreken en zo soepel samen te werken aan de gewenste bouwkwaliteit. In alle ‘gevolgklassen’ die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent en bij alle soorten bouwwerken in woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw. Bij niet-vergunningplichtige bouwwerken is KiK eveneens inzetbaar als kwaliteitsbevorderende tool.

Samen met markt

Omdat KiK is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met de markt, met dit doel verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS), zijn per gebruikersgroep alle voordelen samengebracht en onderling op elkaar afgestemd. Die aanbeveling wordt ondersteund door praktijktests (pilots) in de actuele bouw. Op basis van de ervaringen zullen eventuele verdere verfijningen in KiK worden doorgevoerd.

Op de website kik-komo.nl staat alle informatie over dit instrument. KiK is geschikt voor alle gevolgklassen. En het faciliteert innovatieve bouwconcepten (waaronder BRL0904 en BRL0905). Samenvattend wordt met dit instrument het kwaliteitsborgingsproces beheerst en kan worden vastgesteld dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving en aan private kwaliteitseisen.

Keimpe Stroop, directeur van gBOU., kwaliteitsborgers voor de bouw, zegt op de website van Kik: ‘Ik kan KiK op basis van onze pilots aanbevelen aan BRL 5019 gecertificeerde kwaliteitsborgers, maar vooral ook aan bouwers. Wellicht dat de consequenties van de Wkb nog niet ten volle zijn doorgedrongen tot de bouwers. Het is niet zo dat de kwaliteitsborger ieder aspect op de bouwplaats komt inspecteren en dan groen licht geeft. De bouwer moet zelf zorgen voor de juiste kwaliteit én die aantoonbaar maken. Kwaliteitsborgers verrichten steekproeven, maar de sleutel tot bouwkwaliteit ligt in handen van de bouwer. Die vervolgens ook de consequenties draagt als er iets nìet in orde zou zijn. Gebruikt de bouwer KiK op de juiste wijze, dan is hij verzekerd van aantoonbaarheid en beheerst hij zijn risico’s. Dat is essentieel.’

De beoordelingsrichtlijn BRL 5019 en het KiK Risicomodel zijn geïntegreerd in KiK. BRL 5019 is het KOMO® managementsysteemcertificaat ‘Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit’. De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen gelden als invulling op de eisen in NEN-EN-ISO 9001:2015.

Bron: Omgeving in de praktijk

Tweede Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging

De Tweede Kamer heeft 21 februari de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen.

Allereerst is de aannemer dan makkelijker aansprakelijk te stellen voor gebreken na oplevering, door elke opdrachtgever.

Ook verandert de rol van Bouw- en Woningtoezicht en wordt er een kwaliteitsborger geïntroduceerd. Dat is geen overheidsorganisatie, maar een private partij die het ontwerp toetst aan het Bouwbesluit én tijdens de bouw toezicht houdt op het voldoen aan datzelfde Bouwbesluit.

De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2018.

Bron: Bouwend Nederland

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl