Landelijke veiligheidsdag in de bouw

27-02-2017 Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. Inmiddels is ook de nieuwe Arbowet door de Eerste Kamer aangenomen.

Het aantal ongevallen in de bouw is onacceptabel hoog. Dit stelde FNV Bouw eind vorig jaar naar aanleiding van cijfers van het CBS. Daaruit bleek dat in 2015 2,8% van de werknemers in de bouw na een ongeval minimaal een dag wegbleef van het werk. Dit is twee keer zoveel als het gemiddelde van alle bedrijfstakken samen. Eerder in 2016 meldde de Inspectie SZW een forse toename van het aantal ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw.

Concurreren op veiligheid is dus niet acceptabel. Het is veel beter wanneer bouw- en techniekbedrijven, opdrachtgevers, ontwerpers en onderaannemers gezamenlijk zorgen voor een veilige werkplek. Praat er met elkaar over en vergroot zo het onderling bewustzijn voor veiligheid.

De eerste veiligheidsdag zal plaatsvinden op 17 maart. Op vele bouwplaatsen verspreid door het land wordt dan stilgestaan bij de veiligheid van íedereen die zich op de bouwplaats bevindt.

Op www.bewustveilig.com vindt u meer informatie.

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

Belangrijk voor veiligheid in de bouw is ook de Arbowet. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet aangenomen. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbowet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’. In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet. De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 juli 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie over veiligheid in de bouw, bekijk het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Als het gaat om regelgeving rondom o.a. veiligheid van constructies, brandveiligheid, etc. bekijk het thema Bouwregelgeving.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl