Leergang Conditiemeting gebouwen uitgebreid voor Onderhoudsinspecteur en Opdrachtgever

10-02-2014 Beheer en onderhoud van gebouwen is kostbaar en belangrijk om de huurder te behouden. Dit belang wordt steeds meer ingezien, ook doordat er de laatste jaren minder nieuwbouw is en gebouwen andere bestemmingen krijgen. Gebouweigenaren besteden het onderhoudsbeheer steeds vaker uit. Hierbij kan het om grote bedragen gaan. Het sluiten van een prestatiecontract voor meerdere jaren is goedkoper dan incidenteel uitbesteed onderhoud.

Om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten en te zorgen voor een uniforme toepassing van de norm op alle deelgebieden bij zowel opdrachtgevers als aannemers, heeft NEN de leergang ‘Conditiemeting NEN 2767’ uitgebreid met meerdere modules, die samen een totaal pakket vormen.

Piet Backer (Onderhoudsadviseur bij Bureau Veritas) en Johan Smit (senior adviseur Vastgoedbeheer bij RPS) hebben samen met Mark Leenaers, NEN Programma & Productmanager, de leergangen ontwikkeld. Backer en Smit zijn hoofdtrainer bij de NEN 2767-trainingen en Backer is tevens lid van de NEN-normcommissie Conditiemeting. Beiden zijn nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen rondom de norm.

Nieuwe uitgebreide leergangen:

Meerdere modules: Van basistheorie tot erkend NEN 2767 onderhoudsinspecteur

De leergang bestaat uit meerdere modules waarmee de markt optimaal kan worden bediend. Er zijn twee doelgroepen: de aannemers/inspecteurs/adviseurs en de beleidsmakers/vastgoedbeheerders/inkopers. Leenaers: “Er is een basistraining die de methodiek van de norm uitlegt. Dit is een eendaagse klassikale training. Aansluitend is er een verdiepingsdag waarin de deelnemers opdrachten krijgen en kunnen oefenen. Zo testen ze gelijk of ze de theorie ook in de praktijk kunnen brengen. Beide modules bestaan al een paar jaar en zijn zeer succesvol. In deze modules zitten beide doelgroepen bij elkaar. Doordat bouwkundigen, werktuigbouwkundigen als elektrotechnici bij elkaar zitten worden belangrijke ervaringen uitgewisseld en krijgt men meer inzicht in elkaars belangen en problemen. Sinds vorig jaar kan module 1 ook via e-learning worden gevolgd.”

Backer: “De doelstelling van de norm is om opdrachtgevers en inspecteurs één eenduidige en objectieve methodiek te bieden waarmee de technische conditie van een gebouw wordt bepaald. Op basis van deze meting, waarbij gebreken worden vastgelegd, en na een aspect-risicobeoordeling wordt een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt waarin onderhoudskosten zijn opgenomen. De hiervoor benodigde budgetten worden voorgesteld bij directies en afgestemd op de aanvaardbare risico’s. Voorheen werd er min of meer willekeurig bepaald welke installaties en welke bouwdelen onderhoud nodig hadden.”

NEN 2767 wordt steeds meer omarmd

De vraag voor deze norm kwam enerzijds bij grotere gemeenten en woningcorporaties vandaan en anderzijds bij de Rijksgebouwendienst (RGD). De RGD wilde een methodiek voor alle onder de Rijksdienst vallende utiliteitsgebouwen. Daarna sloten ook lagere overheden en semi-overheden en diverse andere vastgoedbeheerders zich bij de norm aan.
Smit:”We willen onderhoudsinspecteurs en adviseurs goed opleiden, maar ook de opdrachtgevers en vastgoedbeheerders. Voor deze laatste groep gaat het om ‘hoe precies pas ik de norm toe’, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen en ook ‘hoe pas ik het toe in mijn beleid’? Dus hoe maak ik goede (budgettaire) afwegingen? Voor inkoopafdelingen is de norm ook belangrijk, omdat deze norm steeds vaker wordt opgenomen in prestatiecontracten. Om die reden hebben we extra modules ontwikkeld die specifiek dieper ingaan op een juiste toepassing van NEN 2767 in het gehele onderhoudsproces.”

Praktijktraining op locatie om te oefenen

Leenaers: “We hebben aan module 1 en 2, module 3A toegevoegd. Dat is een driedaagse praktijktraining op locatie. Eigenlijk bedoeld voor de inspecteurs om in een voor hen onbekend gebouw rond te lopen en te inspecteren met NEN 2767 in de hand. Maar ook opdrachtgevers volgen deze training. Module 3A sluiten we af met een competentieprofiel van de deelnemer. Daarin komende kennis en vaardigheden naar voren. De deelnemers krijgen vervolgens advies op maat. Waar moeten ze bijvoorbeeld nog kennis over op doen? Ook maken we met een online toets het niveau van de materialen- en gebrekenkennis en specifieke vakkennis van de deelnemer inzichtelijk. Als het niveau onvoldoende is, kunnen extra modules bij BOB Opleiding, Training en Advies worden gevolgd, waar we sinds kort als NEN een samenwerking mee hebben. Zo kunnen we deelnemers toch een volledig traject bieden, met als einddoel een ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur’ die beschikt over de relevante vakkennis en de methodiek goed toepast.”

Extra praktijktraining op locatie

Module 3B is een extra driedaagse praktijktraining op locatie. Een andere locatie waar de inspecteurs weer opdrachten gaan uitvoeren, maar niet meer aan de hand worden genomen. Het belang van een goed opgeleide, in zijn eigen vakgebied gespecialiseerde, inspecteur is essentieel voor een goede toepassing van NEN 2767 in het onderhoudsproces. Om als inspecteur/adviseur aan de slag te gaan moet je zelfstandig kunnen inspecteren. Tijdens deze praktijktraining wordt de cursist uitgedaagd zelfstandig een volledige inspectie uit te voeren op locatie.

Backer: ”De modules 3A en 3B zijn beide opsplitst in drie verschillende disciplines, gericht op de in markt bekende vakgebieden: mensen die een bouwkundige achtergrond hebben en of zich bekwamen in bouwkundige onderhoudsinpecties, de werktuigbouwkundigen,en de elektrotechnici. Na het volgen van 3B hebben de deelnemers, als zij ook over de relevante vakkennis beschikken, voldoende opleiding genoten om praktijkexamen te kunnen doen. Dit kunnen ze doen bij SCEV. SCEV is een onafhankelijke stichting die examens voor inspecteurs, adviseurs en projectleiders Vastgoedbeheer afneemt.”

Meerdere SCEV-certificatiemogelijkheden voor NEN 2767

Smit: “Het eerste examen kan afgelegd worden na het volgen van module 1 en 2. Het certificaat geeft aan dat de examinandus de methodiek begrijpt en beheerst. Het tweede examen kan worden afgelegd na het volgen van module 3A en 3B. Hiermee kun je aantonen dat je de competenties en de vakkennis hebt om een gebouw te inspecteren. Je mag dan zeggen dat je een NEN 2767 onderhoudsinspecteur bent. Met dit certificaat kun je je laten opnemen in het register van SERTUM”.
De certificaten worden op de verschillende niveaus geregistreerd. Opdrachtgevers kunnen in het openbare register zien welke competenties en vakkennis een inspecteur heeft. Inspecteurs kunnen zich op deze wijze profileren en opdrachtgevers weten dat ze een inspecteur in de arm nemen die ook daadwerkelijk gekwalificeerd is.

Modules voor opdrachtgevers

In module 4 komt de toepassing van NEN 2767 in beleid, strategie, meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten aan de orde. Smit: “Tijdens module 1 en 2 zie je een heel divers publiek. Module 3 is vooral gericht op de inspecteurs/adviseurs. Maar voor de managers/opdrachtgevers en inkopers Vastgoedbeheer is andere kennis vereist. Hoe ziet zo’n meerjarenplan voor onderhoud eruit? Hoe verwerk ik de toepassing van NEN 2767 in mijn beleid? Wat ga ik uitbesteden en op welke manier? Hoe zet ik het in bij uitbesteden van onderhoud in een prestatiecontract? Dit komt in module 4 aan de orde. Deze module wordt uitgebreid met een module 5A voor opdrachtgevers die inzoomen op meerjarenonderhoudsplanningen en een module 5B voor uitbesteding/inkoop waarbij we inzoomen op prestatiecontracten

Maatwerk: investeren in kwaliteit

Backer en Leenaers: “Met deze modules zijn maatwerkoplossingen mogelijk. We willen mensen graag verder helpen. Met bedrijven kijken we dan ook naar ‘wat heb je nodig?’. Een training van twee of misschien zelfs zes tot acht dagen waarin de andere modules worden behandeld, is ook mogelijk. Als de werkgever wil dat de training op zijn eigen locaties plaatsvindt, is dat natuurlijk prima. Onze doelstelling is met deze leergang kwaliteit en flexibiliteit te bieden waar de markt behoefte aan heeft!”

Visualisaties Leergangen NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen

Meer informatie

Mark Leenaers via telefoon (015) 2 690 379 of e-mail mark.leenaers@nen.nl. Op www.nen.nl/leergangconditiemeting vindt u informatie over alle NEN 2767-trainingen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl