Meerjarige onderhoudscontracten hebben de toekomst in de bouw

22-03-2013 Meerjarige onderhoudscontracten komen steeds vaker voor. Ook voor de komende jaren wordt door de uitvoerende partijen in de bouw een verdere groei van deze vorm van onderhoud verwacht, blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

De afgelopen jaren wordt er in de bouwsector steeds meer met meerjarige onderhoudscontracten gewerkt. Bij een meerjarig onderhoudscontract is vooraf overeengekomen dat één partij gedurende een aantal jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van een bouwwerk.

In de grond-, weg- en waterbouw wordt al langere tijd volgens dit principe gewerkt, maar ook in de burgerlijke en utiliteitsbouw werkt men steeds vaker op deze wijze. Zo wordt door corporaties veel aandacht besteed aan resultaatgericht vastgoedonderhoud.

Bij deze vorm van onderhoud heeft de opdrachtnemer een resultaatverplichting; hij is gedurende langere tijd verantwoordelijk voor de instandhouding van het onderhoudspeil van het vastgoed. Deze manier van werken kent voordelen voor beide partijen. De opdrachtgever wordt ontzorgd terwijl de opdrachtnemer gedurende een langere tijd inkomsten genereert.

Daarnaast heeft de opdrachtnemer veel meer vrijheid om te werken met de materialen waarmee hij wil werken. Deze vorm van onderhoud vraagt echter wel een belangrijke cultuuromslag in de bouwsector. Men gaat van een inspanningsverplichting naar een resultaatverplichting.

Twee op de vijf uitvoerende partijen in de bouwsector verwachten dat er in de komende jaren vaker met meerjarige onderhoudscontracten gewerkt gaat worden. Het zijn opnieuw de installateurs die hier het meest positief over zijn; 56% verwacht vaker met dit soort contracten te gaan werken. Opvallend is dat met name de partijen die nu al vaak werken met meerjarige onderhoudscontracten een toename verwachten voor de komende jaren. Wanneer men momenteel niet veel te maken heeft met deze contractvorm heeft men ook de verwachting dat dit in de toekomst niet zo zal zijn.

Bron: Bouwend Nederland

Normen onderhoudscontracten

De norm NEN-EN 13269 geeft u een leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl