Meldpunt Bouwbesluit 2012

17-07-2012 Het Meldpunt Bouwbesluit 2012 is ingericht om burgers, bedrijven en instellingen een loket te bieden waar onduidelijkheden, inconsistenties en andere technische en redactionele onvolkomenheden in het Bouwbesluit 2012 kunnen worden gemeld.

Ook vragen over de bijbehorende ministeriƫle regeling en daarop van toepassing zijnde indieningsvereisten kunnen worden gemeld.

Het meldpunt behandelt geen inhoudelijke wensen over deze regelgeving of vragen over de uitleg en de toepassing van de voorschriften. Voor het laatste is er al een Helpdesk Bouwregelgeving. Op de website zal ook een overzicht met reeds geconstateerde onvolkomenheden worden gepresenteerd. En ook de noodzakelijke reparaties van het Bouwbesluit 2012 zullen op de site worden geplaatst. Indien nodig wordt daarbij aangegeven hoe men het beste met het betreffende voorschrift kan omgaan tot het moment waarop de onvolkomenheid is gerepareerd.

Welke vragen kan de helpdesk beantwoorden?

De Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van de Woningwet, het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit, de regels rondom bouwvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen uit de Wabo. Vragen over de Wet op de ruimtelijke ordening en gemeentelijke bouwregelgeving zoals bestemmingsplannen en leges kunnen door de Helpdesk niet worden beantwoord. De Helpdesk toetst geen bouwplannen en geeft geen adviezen over concrete bouwplannen. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie

Het meldpunt is bereikbaar via www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl