Menselijke factor bepaalt sterk veiligheid bouwconstructie

21-07-2014 De menselijke factor moet veel nadrukkelijker worden meegenomen om veilige constructies te kunnen maken.

Dat stelt Karel Terwel, die op 11 juni op dit onderwerp promoveerde aan de TU Delft. De wetenschapper toont in zijn promotieonderzoek aan dat negentig procent van de schadegevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten in ontwerp, uitvoering en gebruik. De factor ‘menselijke fouten’ wordt volgens Terwel nu echter niet meegenomen in de constructieberekeningen.

In april 2003 stortten vijf balkons van een appartementengebouw in Maastricht in, waarbij twee mensen omkwamen. De algemene opinie is geschokt en vol onbegrip over een dergelijk ongeluk in een ontwikkeld land, waar kennis over het berekenen, tekenen en bouwen van een bouwwerk ruim voorhanden is. Na de gebeurtenis in Maastricht zijn diverse initiatieven gestart en maatregelen ingevoerd om de constructieve veiligheid te verbeteren. Volgens Terwel zijn de huidige maatregelen op het gebied van bouwmanagement echter weinig concreet gedefinieerd; organisatorische factoren krijgen vrijwel geen aandacht, zo constateert hij.

Terwel heeft zich daarom in zijn onderzoek gericht op het identificeren van menselijke en organisatorische fouten en de achterliggende factoren daarvan. Hij wijst op landelijk niveau een groot aantal zaken aan die de constructieve veiligheid in de bouw negatief beïnvloeden. Hij noemt: de focus op laagste prijs en krappe tijdsplanning, fragmentatie van de bouw, een reactieve cultuur, anti-autoritair gedrag, twijfelachtig niveau van hoger technisch onderwijs, beperkt gebruik van aanwezige kennis en een laag niveau van aansprakelijkheid van adviseurs.

Uit een enquête die hij op project- en individueel niveau heeft gevoerd – met deelname van 226 respondenten uit de bouwwereld – blijkt dat de kritieke veiligheidsfactoren allemaal op projectniveau liggen, in de interactie tussen verschillende partijen.

Terwel adviseert een aantal maatregelen te treffen: ‘Deze zijn al wel vaker genoemd, maar werden tot nu toe niet breed opgevolgd. Voor constructief risicomanagement moeten bijvoorbeeld duidelijker richtlijnen beschikbaar komen. Daarnaast zal een verhoging van de aansprakelijkheid van adviseurs mogelijk leiden tot verbetering.’ Verder adviseert de wetenschapper: ‘Communicatie en samenwerking kunnen onder meer worden verbeterd door adequate toepassing van BIM en Best Practices van kennismanagement moeten worden gedeeld om de kennisinfrastructuur binnen projecten te verbeteren.’

Bron: Architectenweb.nl

Meer informatie Constructieve veiligheid

Voor meer informatie over actualiteiten en normen in het kader van constructieve veiligheid, bekijk ons webthema Constructieve veiligheid.

Praktijkgids Bouwbesluit Constructieve veiligheid

Deze actuele praktijkgids belicht op praktijkgerichte en eenvoudige wijze de normen op het gebied van constructieve veiligheid (Eurocodes en NEN 8700-serie). Deze normen wijst het Bouwbesluit 2012 aan. Meer info & bestellen

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl