Minister Blok wil minimum milieuprestatie in Bouwbesluit

07-02-2017 Minister Blok (recentelijk nog Wonen en Rijksdienst) wil per 2018 minimumeisen voor de milieuprestatie van gebouwen opnemen in het Bouwbesluit. Blok stuurt hiervoor nog een voorstel naar de Tweede Kamer. Het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) heeft Minister Blok in een eerder stadium al geadviseerd een grenswaarde in te voeren.

De voorgenomen grenswaarde voor gebouwen van meer dan 100 m² is maximaal € 1,- per m² bruto vloeroppervlakte: kortweg, maximaal MPG=1. Dit geldt vanaf 2018 voorlopig alleen voor woningen en kantoren. In gebieden met een maatwerkregel kan een gemeente in het toekomstige Omgevingsplan (opvolger van het huidige bestemmingsplan) deze grenswaarde ook aanscherpen. Dit gaat naar verwachting vanaf half 2019 gelden onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit is de opvolger van het Bouwbesluit.

Milieu Prestatie Gebouwen

Aanvragers van een omgevingsvergunning voor een bouwplan zijn nu al verplicht om een berekening te maken van de zogeheten MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, de levensduur van de materialen, het transport en de manier van afdanken.

De milieueffecten van een bouwmateriaal worden inzichtelijk gemaakt met de levenscyclusanalyse (LCA). Voor Milieueffecten van een gebouw gebeurt dit met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. De basis voor deze Bepalingsmethode is de NEN-EN 15804:2012 + Amendement A1 (2013). De EN 15804 is ontwikkeld voor milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations (EPD’s)) op productniveau. De specifieke afspraken voor het opstellen en het gebruik van EPD’s ten behoeve van de materiaalgebonden beoordeling op gebouw- en GWW-werkniveau in de Nederlandse context zijn opgenomen in deze Bepalingsmethode.

Meer informatie

Lees meer over Milieu Prestatie Gebouwen.

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Bouwkwaliteit in de Praktijk.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl