Mogelijk uitstel invoering Omgevingswet

03-07-2017 Volgens Stadszaken ziet het er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling van 30 mei 2017 van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden.

Speculeren over een nieuwe invoeringsdatum wilde de minister niet. Een woordvoerder: ‘Ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.’

Strikt genomen is er van vertraging nog dus nog geen sprake, maar de geruchten van uitstel klinken overal. Afhankelijk van aan wie je het vraagt, zelfs tot 2021. Alles wat Schultz haar woordvoerder hierover wil zeggen, is dat ze verwacht dat de minister na de zomer een reëel beeld kan geven van een eventuele aangepaste planning.

Onderlinge afhankelijkheden

In de Senaat gaf de minister aan dat er veel wetgevingssporen naast elkaar lopen. Dat is een complexere operatie met veel onderlinge afhankelijkheden. Op 30 mei werden de vier AmvB’s in de Eerste Kamer besproken. Deze zal de minister binnenkort ter beoordeling aan de Raad van State sturen. Tegelijkertijd zal de Invoeringswet aan de Raad van State worden aangeboden. Na de Invoeringswet volgt het uitvoeringsbesluit een meerdere aanvullingswetten. ‘Je kan van te voren soms niet goed inschatten hoe lang zoiets duurt, en gezien het maatschappelijk belang prefereert de minister een zorgvuldig proces boven tempo maken’, aldus de woordvoerder.

NEN Whitepaper: Omgevingswet

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Download dan nu de uitgebreide NEN Whitepaper: Omgevingswet. Deze whitepaper neemt de aakomende wet onder de loep.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl