NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ gepubliceerd

04-08-2016 Onlangs is NEN 3028 gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.

De laatste herziening in 2011 was grotendeels beperkt tot het toevoegen van de eisen voor opstellingsruimten. In de nieuwe versie is de gehele norm tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In het bijzonder is de norm aangepast aan de Europese norm NEN-EN 12828 ’Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’. Dit betreft o.a. de eisen aan veiligheidskleppen en expansievaten. De norm is zowel voor gebouwgebonden als voor industriële installaties.

Overige wijzigingen

Overige wijzigingen in de norm zijn:

  • de normatieve verwijzingen (hoofdstuk 2) zijn aangepast;
  • de indeling van de norm is gewijzigd door de eisen aan de opstellingsruimten in hoofdstuk 6 en die aan stookruimten in hoofdstuk 7 te plaatsen;
  • er is een categorie ‘plaatsing in de buitenlucht’ toegevoegd (5.2 en 11.4.4);
  • in bijlage C zijn enkele onderdelen in lijn gebracht met de overige inhoud van de norm en zijn aanwijzingen toegevoegd voor de uitvoering van het uitlaatsysteem.

De voor gasinstallaties van belang zijnde normen, evenals de gehele NPR 3378-serie, maakt deel uit van de webtool 'Werken met NPR 3378'.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl
Voor inhoudelijke informatie over deze norm kunt u contact opnemen met: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl