NEN 6075 en NEN 6061 gecorrigeerd

09-01-2013 Normen weerstandbepaling tegen rookdoorgang en ontstaan van brand bij stookplaatsen gecorrigeerd.

Rookdoorgang

NEN heeft een correctieblad bij NEN 6075 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang’ gepubliceerd om onduidelijkheden bij ventilatiesystemen recht te zetten en om aansluiting te verzorgen op bestaande bouw. Daarnaast heeft NEN een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 6061:1991 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen’ voor actualisering van normverwijzigingen.


NEN 6075:2011 stuurt de Europese beproevingsnormen voor nieuwbouw aan. Voor bestaande bouw kan de oude formule uit NEN 6075 op basis van de vlamdichtheid nog steeds worden gebruikt. Met het correctieblad bij de norm wordt de klassering van ventilatiesystemen en rook- en warmteafvoersystemen aangepast. In het origineel stond dat de producten vlamdicht moesten zijn zonder tijdsduur (E) en dat is nu gewijzigd in E 20. In het correctieblad is de bepaling voor de rookdoorlatendheid uit NEN 6075:1991 overgenomen, zodat de norm kan worden gebruikt voor bestaande bouw.

S200 of Sa
De rookdoorlatendheid van bouwproducten kan worden uitgedrukt in twee criteria: S200 voor rookdoorlatendheid bij hoge temperatuur of Sa voor rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur. Afhankelijk van de toepassing van het bouwdeel is een van beide criteria van toepassing. Voor de herziening van de norm werd in plaats van S200 gesproken over Sm, maar deze notatie is aangepast om aan te sluiten bij de notatie in het Europese normenstelsel.

Europese brandklassen in NEN 6061
Het wijzigingsblad bij NEN 6061 zorgt ervoor dat ook de Europese brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 kunnen worden toegepast. Deze norm bevat de brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. drs. Gisela van Blokland, Consultant Bouwveiligheid

• Telefoon (015) 2 690 411
• E-mail: bouwveiligheid@nen.nl


Norm

NEN 6075+C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. De norm is bedoeld te worden toegepast bij het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in gebouwen. In dit document zijn de correcties ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van NEN 6061/A2 betreffen vooral de actualisering van de normatieve verwijzingen

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten va...

NEN-EN 13501-1 geeft de reactie op de vuur classificatie procedure voor alle bouwproducten, inclusief producten opgenomen in bouwelementen. Producten worden beschouwd in relatie tot de uiteindelijk te gebruiken applicatie. <br><br>NEN-EN 13501-1 ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl