NEN 8005 ‘Nederlandse invulling van NEN-EN 206 Beton’ uitgereikt op Betondag 2014

21-11-2014 Op de Betondag 20 november 2014 is de herziene NEN 8005 gepresenteerd en gelanceerd. De eerste exemplaren zijn op de stand van NEN uitgereikt aan de aanwezige commissieleden en enkele prominenten van BFBN, C&BC en VOBN; de betonbranche van Nederland. De norm is voor en door hen opgesteld.

De voorzitter van 'werkgroep NEN 8005' Gert van der Wegen, die deze norm ontwikkeld heeft, ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Taco van den Broek van NEN.

Begin van dit jaar is de herziening van de Europese norm NEN-EN 206 ‘Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’ gepubliceerd. Het gevolg was dat NEN 8005 ook moest worden herzien. NEN-EN 206 staat, net als de vorige versie, toe dat bepaalde onderwerpen nationaal kunnen worden ingevuld door de lidstaten.

In bijlage M van NEN-EN 206 staat een overzicht van de paragrafen waarin toestemming wordt gegeven om gebruik te maken van nationale voorschriften en bepalingen. NEN 8005 ‘Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’ geeft aan welke voorschriften in die gevallen in Nederland moeten worden gebruikt. Daarnaast wordt toelichting gegeven op een aantal paragrafen van NEN-EN 206.

NEN 8005 vormt samen met NEN-EN 206 één geheel en is derhalve niet separaat te gebruiken. Met NEN 8005:2014 worden NEN 8005:2008 en het bijbehorende wijzigingsblad A1:2011 vervangen. N.B. NEN-EN 206:2014 vervangt de NEN-EN 206-1:2005.

Wijzigingen

De tekst is op diverse punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het verdwijnen van de tabel met de consistentieklassen (deze tabel kon de onterechte indruk wekken dat bijvoorbeeld een mengsel beproefd als consistentieklasse S3 ook automatisch aan C3 en F3 zou voldoen);
  • het opnemen van aanbevolen consistentieklassen voor zeer vloeibaar en zelfverdichtend beton;
  • het opnemen van vervangingspercentages voor grof toeslagmateriaal door recyclingmateriaal;
  • het opnemen van een definitie voor het begrip massabeton;
  • het opnemen van mogelijkheden rondom het gebruik van massabeton in bouwdelen.

Meer informatie en aanmelden

Voor inhoudelijke informatie over of deelname aan het ontwikkelen van de nationale bijlage kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, consultant Materialen en bouwproducten, telefoon (015) 269 01 64 of e-mail taco.vandenbroek@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl