NEN 8707 ‘Beoordeling constructieve veiligheid van bestaande constructie bij verbouw en afkeur - Geotechnische constructies’ gepubliceerd

27-09-2018 De definitieve versie van NEN 8707 is gepubliceerd. De norm geeft aan hoe de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaande geotechnische constructie (fundering, grondkerende wand, verankering of grondconstructie) vastgesteld kan worden.

NEN 8707 is onderdeel van de NEN 8700-serie. Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 kan via deze serie een beoordeling van een bestaand bouwwerk plaatsvinden. In deze normen zijn o.a. het veiligheidsniveau en de belasting factoren vastgelegd.

Inspecties

De beoordeling van de geotechnische veiligheid kan door middel van berekeningen, aan de hand van voorschriften, praktijkproeven of door middel van een beoordeling op grond van inspecties (observatiemethode) plaatsvinden.
Er wordt stilgestaan bij de vereiste kwaliteit van materialen, met name hout voor de toetsing van houten palen. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan het benodigde onderzoek, namelijk archief onderzoek, geotechnisch/geohydrologisch onderzoek en inspecties. Metingen van opgetreden vervormingen/rotaties worden beschreven als een belangrijke indicator van de toestand van de constructie.

Bij funderingen op staal geschiedt de bepaling van de restlevensduur aan de hand van de opgetreden vervormingen en materiaalspanningen.

Bij paalfunderingen dient minimaal 3% van het aantal palen te worden geïnspecteerd. In een aantal gevallen is het nemen van een houtmonster noodzakelijk. Bij berekening van de draagkracht op druk van bestaande funderingspalen, mogen, indien de verhoging van de paalbelasting minder dan 15% van de huidige belasting bedraagt, de 'oude' (hogere) paalklassefactoren van voor 2017 worden gebruikt.

Bij de toetsing van grondkerende constructies en verankeringen is het vaststellen van de geometrie, onde andere baggerniveau en installatiediepte belangrijk. Ook mogelijke degradatie van materiaal, hout, staal en beton moet worden beschouwd. Er mag met lagere partiële materiaalfactoren voor de grond dan bij nieuwbouw worden gerekend in verband met een lager vereist betrouwbaarheidsniveau voor verbouw/afkeur veiligheidsniveau.

Bij de toetsing van grondconstructies mag gebruik worden gemaakt van bewezen sterkte van de constructie, wanneer de constructie in het verleden een hoge belasting heeft weerstaan. Evenals bij grondkerende constructies mogen lagere partiële factoren voor verbouw/afkeurniveau worden gebruikt voor nieuwbouw.

Voor wie

NEN 8707 is bestemd voor eenieder die betrokken is bij bestaande geotechnische constructies, zoals gemeenten, gebouweigenaren, adviesbureaus en aannemers.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Norm

NEN 8707:2018 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur - Geotec...

NEN 8707 legt de voorschriften vast aangaande de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl