NEN Seminar ’Burgerparticipatie onder de Omgevingswet’

16-07-2019 Op 8 oktober organiseert NEN in Delft een seminar over burger-participatie onder de Omgevingswet. Dit seminar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen van onze ‘leefomgeving’ en daarbij de omgeving wil of moet betrekken. Denk hierbij aan lokale overheden, initiatiefnemers, burgers en procesbegeleiders. Aan de hand van drie best practices kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Belanghebbenden zijn van harte welkom.

Foto: Astrid Kockelkoren

Per 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet gaat over het benutten en beschermen van onze leefomgeving en integreert de huidige milieuwetgeving en bestemmingsplannen. De wet brengt (ten minste) drie grote veranderingen met zich mee:

  • beslisbevoegdheid wordt waar mogelijk lokaal belegd;
  • meer ruimte voor ‘initiatief’ (zowel commercieel als maatschappelijk);
  • burgers worden aan tafel gevraagd, om samen met markt en overheid belangen af te wegen.

Interactief programma

De Rijksoverheid doet – welbewust – geen uitspraak over ‘hoe’ participatie wordt ingevuld; gemeenten en initiatiefnemers mogen en moeten lokaal maatwerk leveren, passend bij het initiatief en de betreffende gemeenschap. Dit nodigt uit tot een gezamenlijke zoektocht.

Het seminar biedt een kader om aan de hand van een aantal best practices, onder begeleiding van dagvoorzitter Marc Rijnveld en onderzoeker Beitske Boonstra, van gedachten te wisselen en na te denken over de kwaliteit van strategieën voor participatie en of en hoe we deze kwaliteit kunnen meten.

De rol van NEN

NEN biedt een neutraal platform voor stakeholders (overheden, initiatiefnemers en samenleving) om de ambities van participatie te realiseren. NEN draagt bij aan het creëren van meer duidelijkheid en harmoniseren van lokale strategieën voor participatie.

Aanmelden

Het Seminar ‘Burgerparticipatie onder de Omgevingswet’ vindt plaats op dinsdag 8 oktober bij NEN in Delft. Deelname aan deze dag is kosteloos. Wel dient u zich vooraf te registreren via NEN Evenementen, hier vindt u ook het programma.

Meer informatie

Voor meer informatie: neem contact op met Carolien Hoogland, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 309 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: neem contact op met Carolien Hoogland, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

015 2 690 309

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl