NEN actief in platform ‘Circulair Bouwen 2023’

18-01-2018 Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De overheid wil vanuit de voorbeeldrol dat al vanaf 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvragen. Dit geeft een nieuw vorm van opdrachtgeverschap. Om hier meer vorm aan te geven is het Platform Circulair Bouwen 2023 (Platform CB’23) opgericht door Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf. NEN en De Bouwcampus hebben de opdracht om dit platform vorm te geven door koplopers te verbinden met organisaties, mensen en bedrijven die willen samenwerken om de ambitie in 2050 te halen.

Een van de doelstellingen van Platform CB ’23 is om te zorgen voor verbinding. Door losse initiatieven te verbinden kunnen we met minder inspanning effectiever innovaties realiseren, versnellen en opschalen. De wens is dus om uiteindelijk met alle betrokken partijen een gezamenlijk beeld op te bouwen en tot afspraken te komen.

Concrete acties in vijf jaar

In de naam van het platform staat het getal ‘23. Dit getal staat voor 2023 en geeft aan dat het platform start met een horizon van vijf jaar. Lang genoeg om iets op te kunnen bouwen, maar kort genoeg om ook echt tot concrete acties en resultaten te komen.

Het bij elkaar brengen van markt- en kennispartijen is in onze visie een essentiële voorwaarde om tot een circulaire economie te komen: we kunnen het niet alleen!

Volgende stap

In de komende maanden zal er gestart worden met een viertal werkgroepen om te komen tot gezamenlijke beelden en afspraken op het gebied van bijvoorbeeld meten van circulariteit, circulair ontwerpen en materialenpaspoort. Daarnaast zullen er een aantal ketentrajecten praktijkexperimenten ondersteund worden en zorgen dat we de lessen daaruit ophalen en met elkaar delen.

Meer informatie

Voor informatie en/of deelname aan het platform: neem contact op met Boukje van Reijn, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 189 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Boukje van Reijn, consultant Materialen & Bouwproducten

mb@nen.nl

015 2 690 189

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl