NEN en CCV breiden samenwerking uit

28-05-2019 NEN en CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken sinds 2016 samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

De samenwerking tussen NEN en het CCV levert duidelijke normen en voorschriften op die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Ze zijn optimaal toepasbaar in het hele proces, van ontwerp tot installatie, tegen de laagst mogelijke kosten.

Praktisch en uitvoerbaar

Voor adviseurs biedt een duidelijk omschreven norm houvast om een doeltreffende brandbeveiliging te ontwerpen voor iedere situatie. Installateurs krijgen een norm die praktisch en uitvoerbaar is. En verzekeraars de zekerheid dat installaties die volgens de norm zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden, het risico op een brand verminderen. Tenslotte wordt het voor certificatie- en inspectie-instellingen gemakkelijker om deze installaties te certificeren en te inspecteren.

Directeuren Patrick van den Brink (CCV) en Rik van Terwisga (NEN) bekrachtigen hun samenwerking met het ondertekenen van de convenanten. (Foto: NEN)

Veiligheid en continuïteit

Een brandmeldinstallatie stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties. Hoe sneller een brand gedetecteerd is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.

Brandblussystemen blussen automatisch een beginnende brand en brengen deze zo onder controle tot de brandweer is gearriveerd. Hierdoor kan schade aan het gebouw, de inventaris of de omgeving worden beperkt.

Beide systemen kom je vaak tegen in kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra, warenhuizen, grote hallen voor transport en opslag en in tuin- en doe-het-zelf zaken. Voor opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk zijn deze systemen verplicht.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over normen, het normalisatieproces, of over deelname aan normcommissies: neem contact op met Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 297, of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl