NEN en RPS breiden NEN 2767 samenwerking uit

03-07-2014 De markt optimaal informeren over alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van NEN 2767. Dat is wat NEN en RPS bewerkstelligen met de leergangen ‘NEN 2767: Conditiemeting gebouwen – Onderhoudsinspecteur en opdrachtgevers’. Naast trainingen, die onder andere door RPS worden verzorgd, vraagt de markt steeds meer om aanvullende informatie en diensten. De uitbreiding van de samenwerking tussen NEN en RPS maakt het mogelijk de markt optimaal te blijven bedienen en in deze behoeften te voorzien.

NEN stelt zich ten doel dat de deelnemers ook daadwerkelijk met de inhoud van een norm in de praktijk aan de gang kunnen. Met deze leergangen, welke bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel, kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de methodiek uit NEN 2767 naar de praktijk vertalen. Dit gebeurt vooral door te doen. Enerzijds door het oefenen met realistische, nagebootste praktijkcasussen, anderzijds door op locatie zelf aan de slag te gaan. Bij de leergang voor onderhoudsinspecteur is de deelnemer zelfs zes van de acht dagen op locatie met de praktijk bezig.

Bedrijfsspecifiek kunnen er altijd situaties voordoen waarbij extra advies en ondersteuning op maat gewenst is. Hierbij valt te denken aan het implementeren van de werkwijze conditie- en risico gestuurd onderhoud, het selecteren van de aan te schaffen planning software of het prestatiegericht uitbesteden van het onderhoud. Hiervoor kan aanvullende dienstverlening gewenst zijn die NEN zelf niet levert, maar zijn partners wel.

NEN en RPS zijn deze samenwerking aangegaan, omdat de werkzaamheden en diensten van beide organisaties complementair zijn en elkaar versterken. NEN is sterk in het verzorgen van trainingen en workshops over normen, de expertise van RPS ligt vooral in praktijkgericht vastgoedbeheer en huisvestingsadvies. Zo wordt optimaal voorzien in de informatiebehoefte van de klant en geborgd dat de norm op een juiste manier in de praktijk wordt geïmplementeerd en toegepast.

Meer informatie

Bekijk www.nen.nl/leergangconditiemeting voor meer informatie over de leergangen ‘NEN 2767: Conditiemeting gebouwen – Onderhoudsinspecteurs en opdrachtgevers’.
Voor inhoudelijke informatie over de samenwerking met RPS of deze leergangen: Laurens de Jongh, Programma- en productmanager, telefoon (015) 2 690 414, e-mail laurens.dejongh@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl