NEN geeft reactie op bevindingen onderzoek parkeergarage Eindhoven Airport

05-10-2017 Op zaterdagavond 27 mei stortte de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport deels in. Bureau Hageman en TNO hebben onderzoek verricht naar de oorzaak van de instorting. Maandag 25 september zijn de bevindingen gepresenteerd. De breedplaatvloeren in de parkeergarage op Eindhoven Airport voldeden niet aan de daarvoor geldende NEN-normen. Verschillende media hebben hierover vorige week gepubliceerd.

Gezien de ernst van de situatie en mede op verzoek van BZK gaan de betrokken NEN-normcommissies Beton na of de bepalingen voor breedplaatvloeren in de normen extra kunnen worden toegelicht.

Normen belangrijk

Het onderzoek geeft eens te meer aan hoe belangrijk normen zijn voor de bouw. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de eisen in de normen helder en eenduidig zijn. NEN neemt altijd alle commentaren op de inhoud van de norm in overweging en bespreekt deze in de normcommissie.

NEN-normen worden gemaakt door belanghebbende partijen. Zij brengen hun expertise in en leggen op basis van consensus afspraken (best practices) vast. Het is dan ook belangrijk dat de verschillende partijen uit het bouwproces actief zijn op het terrein van normalisatie en gebruikmaken van het kennisnetwerk dat NEN biedt.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Carloes Pollemans, secretaris TGB Betonconstructies / consultant Materialen & Bouwproducten, mb@nen.nl.

Op het kennisplatform over betonconstructies www.cementonline.nl staat een artikel van TGB Betonconstructies dat over dit onderwerp is geschreven.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl