NEN organiseert informatiebijeenkomst over zonnepanelen

05-11-2018 Op dinsdagmiddag 4 december 2018 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de norm NEN 7250 die hierover gaat. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Alweer meer dan 25 jaar worden zonnepanelen geplaatst op Nederlandse daken. Vooral de laatste jaren neemt het aantal geïnstalleerde panelen substantieel toe. Met de gestelde doelen rondom het beperken van CO2 uitstoot zal dit aantal steeds verder toenemen. Een technisch verantwoorde installatie van zonne-energiesystemen wordt daarom alleen maar belangrijker.

NEN 7250

De norm NEN 7250 voorziet al langere tijd in technische eisen en bepalingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen.

Input vanuit de markt

Een deel van deze middag bestaat uit een inhoudelijke uitleg over de norm, waarbij ook aandacht zal zijn voor de juridische context ervan. Daarnaast is er ook behoefte aan het verkrijgen van input vanuit de deelnemers. Momenteel wordt er namelijk een project opgestart om de norm op onderdelen te gaan herzien en uit te breiden. Hiervoor zijn al diverse onderwerpen gedefinieerd maar wordt ook graag de input vanuit marktpartijen meegenomen.

Voor wie

Een ieder die hierin interesse heeft, is van harte uitgenodigd en kan zich aanmelden via de website van NEN. In het bijzonder wordt gedacht aan leveranciers en installateurs van zonne-energiesystemen, gebouweigenaren (woningbouwverenigingen, vastgoedeigenaren) en aannemers.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via NEN Evenementen. Voor informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces: Remco Vroegop, consultant normalisatie, telefoon 015 2 690 468, of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van voornormen, normen en praktijkrichtlijnen op het gebied van de bouwkundige integratie van fotovoltaïsche en zonthermische systemen, ofwel PV-panelen en zonneboilers. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl