NEN publiceert normontwerp voor bepaling natuurlijke duurzaamheid van hout

01-12-2014 De Europese norm voor de bepaling van de natuurlijke duurzaamheid van hout wordt herzien. Het normontwerp, NEN-EN 350 Ontw., vervangt de twee afzonderlijke delen van de norm uit 1994. Belanghebbenden kunnen tot 28 februari 2015 commentaar indienen op het normontwerp.

NEN-EN 350 Ontw. ‘Duurzaamheid van hout en houtachtige producten – Beproeving en classificatie van de weerstand tegen biologische agentia, de doorlatenheid voor water en de prestaties van hout en houtachtige materialen' geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke duurzaamheid tegen houtaantastende schimmels, kevers, termieten en mariene organismen. De informatieve bijlage B bij de nieuwe norm vervangt het voormalige deel 2 en geeft voor een selectie van voor Europa economisch belangrijke houtsoorten gegevens over de duurzaamheidsklasse en de behandelbaarheid met verduurzamingsmiddelen.

De natuurlijke duurzaamheid is een belangrijke factor die van invloed is op de levensduur van een houten product. NEN-EN 350 verschaft informatie om een voorspelling te doen over de verwachte levensduur van hout en houten producten omdat de bestandheid tegen houtaantastende organismen wordt beoordeeld en gerangschikt. Hierdoor wordt het makkelijker om hout met een duurzaamheidsclassificatie passend bij de toepassing te kiezen.

In de norm wordt benadrukt dat de in bijlage B gegeven duurzaamheidsklasse niet kan worden beschouwd als een garantie voor de prestaties in de praktijk. Er zijn namelijk veel andere factoren die de levensduur van een houten product beïnvloeden, zoals het ontwerp, de omstandigheden van het gebruik, het klimaat en het onderhoud.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 28 februari 2015 commentaar indienen op het normontwerp. De Nederlandse normcommissie Hout zal het commentaar bespreken en indienen bij de Europese TC. Een commentaarformulier is op te vragen bij Joyce Polderman, projectassistente Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 355 of e-mail mb@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemieke Venemans, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl