NEN vraag input voor mogelijke herziening normen dekvloeren

19-09-2013 De normcommissie ‘Dekvloeren’ vraagt de markt om input voor de mogelijke herziening van NEN 2741 ‘In het werk vervaardigde vloeren – Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren’ en NEN 2747 ‘Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken’. Deze normen zijn ruim tien jaar geleden (2001) voor het laatst herzien.

Deze normen leggen een brug tussen opdrachtgevers, leveranciers en vloerenbedrijven. Op dit moment wordt overwogen NEN 2741 en NEN 2747 te herzien. Bij een herziening wordt de norm aangepast om aan te sluiten op de laatste stand der technieken. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen én het uitbreiden van de normtekst.

De normcommissie voert op dit moment een inventarisatie van mogelijke verbeterpunten uit. Afhankelijk van de ingebrachte punten, zal de normcommissie al dan niet kiezen voor het herzien van deze normen.

Inbreng en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 15 december 2013 hun input leveren.
Voor meer informatie en het insturen van punten ter verbetering of nieuwe onderwerpen: Annemarie Mewe, NEN Bouw, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl