NPR 2576 Functiebehoud bij brand - ‘Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd

07-05-2018 Na het uitkomen van NEN 2535:2017, de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 en recent nog de NEN 2654-2:2018, is het tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576. Deze beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Dit is van groot belang om een juiste en certificeerbare installatie te maken.

De noodzaak tot het aanpassen van de Nederlandse praktijkrichtlijn uit 2005 ontstond door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen met betrekking tot het functiebehoud van transmissiewegen bij brand, waarbij de laatste wijzigingen van NEN 2575 zijn meegenomen.

Doel functiebehoud

Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg, is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten. Het doel van functiebehoud is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

Meer informatie

Voor het aanschaffen van de NPR ga naar de website van NEN of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391. Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Norm

NPR 2576:2018 nl

Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor transmissiewegen

NPR 2576 geeft uitvoeringsmogelijkheden van transmissiewegen met functiebehoud bij brand en installatievoorschriften voor kabel met functiebehoud bij brand. In de brandbeveiligingsregelgeving wordt in bepaalde situaties van transmissiewegen geëist da...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Marc Mergeay, consulant Bouw & Installatie

bi@nen.nl

015 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl