NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien

06-11-2018 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. Belanghebbenden kunnen de NPR kosteloos downloaden.

De richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR 9998:2018, is gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen. Het commentaar op de versie uit 2017 is verwerkt in de 2018 versie van de NPR en deze is daarbij ook aangepast aan de laatste stand der techniek. De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd.

Waarom een nieuwe NPR?

De kennis is sinds de vorige publicatie verder toegenomen. Er is meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

De NEN-commissie heeft op basis van deze nieuwe kennis en inzichten een nieuwe definitieve versie van de NPR opgesteld. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

Waar verkrijgbaar?

De NPR kan na registratie van een NEN Normshopaccount kosteloos worden gedownload.

Meer informatie

Kijk op www.nen.nl/aardbevingen voor meer informatie, achtergronddocumenten en rekenvoorbeelden. Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen via vragennpr@nen.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘351 001 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies en haar subcommissies’ houden zich bezig met constructieve veiligheid van bouwwerken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Norm

NPR 9998:2018 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïn...

NPR 9998:2018 geeft richtlijnen om te beoordelen of: a) nieuw te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, b) bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en c) bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zi...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl