NTA 8032 Renovatie van metalen gasleidingen met de kousmethode gepubliceerd

09-06-2016 Deze maand is de Nederlands Technische Afspraak NTA 8032 gepubliceerd. Deze bevat uniforme afspraken voor het renoveren van metalen gasleidingen met de kousmethode.

De afgelopen tijd zijn op vele plaatsen de gasleidingen van grijs gietijzer vervangen aangezien deze aan het eind van hun levensduur waren gekomen. In sommige situaties is het nauwelijks mogelijk om dergelijke leidingen gewoon te vervangen. Daarom wordt ook gekozen voor renovatie van de leiding door het inbrengen van een kunststofkous die onder voorwaarden weer een lange levensduur kan garanderen.


Voorwaarden voor nieuwe techniek

Alle betrokkenen (leidingbeheerders, aannemers, leveranciers, kennis- en keuringsinstellingen) hebben nu in deze NTA vastgelegd onder welke voorwaarden de techniek mag worden toegepast en hoe dat dan te doen zodat de kwaliteit voldoende lang geborgd is. De NTA is ook geschikt voor renovatie van andere metalen leidingen.

De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met deze renovatietechniek.
De NTA stelt eisen voor de gehele keten van het renoveren van leidingen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze NTA neem contact op met: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie de Jong.

(015) 2 690 162

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl